Úvodná stránka                                         strana č. 1   2    3    4    5    6    7    8    9    10


Žiadosť o prijatie do MŠ.doc (44,5 kB)

Riaditeľka MŠ Turzovka - Šárky 463 vyzýva rodičov detí vo veku od 3 do 6 rokov, ktorí ešte neprihlásili svoje dieťa do materskej školy na školský rok 2017/2018,
majú možnosť zapísať svoje dieťa do materskej školy

 do konca apríla 2017.


Na návšteve v základnej škole

Dňa 9.3.2017 sa deti z triedy č. 10 boli pozrieť v základnej škole, v triede 1.C pani učiteľky Hedencovej. Zúčastnilo sa 15 detí a panie učiteľky Anna Ďurinová,  Jarmila Čestická. Oboznámili sa s priestormi triedy, šatne, zúčastnili sa na jednej vyučovacej hodine.

Deti sa aktívne zapájali do činnosti- počítanie, priraďovanie číslice k danému počtu predmetov na obrázku, určovanie hlásky na začiatku slova, vypracovávali  úlohu na  pracovnom liste. Za aktivitu pani učiteľka deti odmenila peknými záložkami, ktoré spolu s deťmi pre našich predškolákov zhotovili.

Poďakovali sme sa za milé privítanie, príjemne strávený čas a rozlúčili sme sa s kamarátmi. Čoskoro sa opäť stretneme v základnej škole na zápise do prvej triedy.

  


Zimná turistická vychádzka
„PO STOPÁCH ZVIERATIEK“


Dňa 30. 1. 2017 deti navštívili zvieratka v lese, ktoré v týchto krutých  mrazivých dňoch potrebujú pomoc ľudí. Deti potešili zvieratá a vtáčky jabĺčkami, semienkami a suchým pečivom. V hre na detektívov pozorovali rozličné stopy a určovali ktorému zvieratku patria. Deti úspešne zvládli prírodné snehové prekážky a s červenými líčkami sa vrátili do materskej školy.


Kontakt

Materská škola

Turzovka - Šárky 463
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

O Z N A M

Stravné na mesiac Apríl 2017 sa bude vyberať:

Piatok - 07.4.2017
od 7.00 h. do 14,30 h.

Pondelok - 10.4.2017
od 7.00 h. do 15,50 h.

Utorok - 11.4.2017
od 7.00 h. do 14,30 h.

Streda - 12.4.2017
od 7.00 h. do 14,30 h.

Streda - 19.4.2017
od 7.00 h. do 15,50 h.Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2016/2017
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.

 


Vážení rodičia!

Číslo bankového účtu, na ktorý môžete uhrádzať školné je:
7746233005/5600

Suma: 17,00 €/ 1 mesiac

Do kolónky Informácia pre príjemcu uveďte meno a priezvisko dieťaťa.