»

Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

 

"O zlatý hrebienok Enrika Kokoríka"

Vesmír

 

Milí rodičia,

chcem Vás poprosiť a spoluprácu.

Viem, že máte toho naozaj veľa a okrem starostlivosti o svoje deti mnohí chodíte do práce a musíte zabezpečovať hladký chod vašich domácností. Veľmi oceňujem Vašu trpezlivosť a ochotu spolupracovať. Verím, že situáciu spoločne zvládneme. 

Aj my učiteľky sa budeme snažiť Vám pomôcť tým, že každý deň budeme posielať škôlkarskú poštu, ktorú budú tvoriť naše šikovné učiteľky vašich detí. 

Želám Vám všetkým hlavne pevné zdravie a verím, že sa čoskoro znova stretneme v materskej škole s vašimi deťmi.

                                                                                                    Eva Porvazníková


Vážení rodičia,

 

Prinášame Vám základné informácie k obnoveniu prevádzky v materskej škole:

  1. Od 1.6.2020 sa obnovuje prevádzka MŠ na mesiac JÚN, JÚL.
  2. V pondelok Vás budú triedne učiteľky telefonicky kontaktovať s nasledujúcimi otázkami: Máte záujem o MŠ? Máte záujem o MŠ v mesiaci JÚL? Vyhovuje Vám prevádzka od 6.30 do 15.30 hod. alebo od 7.00 do 16.00 hod? / vzhľadom na pokyn kompetentných úradov,  že MŠ môže byť otvorená maximálne 9 hodín/.
  3. Prednostne budú prijímané deti pracujúcich rodičov,  predškoláci a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia / prednostne umiestňované deti rodičov v prvej línii, t.j. zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, ale aj deti pedagogických pracovníkov/.
  4. Maximálny počet detí v skupine môže byť 15.

 

Všetky ďalšie podstatné informácie  a pokyny Vám poskytneme v ďalších dňoch.


Zápis do materskej školy

 

ROZHODNUTIE:

- dodatočné žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že :

- podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí

- odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení

- potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt

- ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

- ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt

- deti, ktorých rodičia už odovzdali žiadosť o prijatie s potvrdením od lekára, kópiou rodného listu a kópiou preukazu poistenca sú už evidovaní na školský rok 2020-2021

 

- rodičia, ktorí ešte dieťa neprihlásili, budú mať možnosť prihlášku odoslať elektronicky do 31.05.2020.

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA DO MŠ

- v prípade nejasností, vysvetlenia môžete volať t.č.: 0905 597 464


Škôlkarská pošta č. 37

 

Milé mamičky, oteckovia a naši usmiatí, šikovní škôlkari

 

Vitajte malí aj veľkí  priatelia škôlkarskej pošty. Srdečne  všetkých pozdravujem aj moje   štebotavé lastovičky triedu č. 4.

Bez rodičov to nezvládneme, takže veľký úsmev na maminu a ocina a používajte čarovné slovíčka: "Maminka, ocinko pomôžte mi čítať a plniť úlohy".

 

Úloha č. 1: Cvičenie

 

Najskôr rozhýbeme celé telíčko. Zahrajte sa na včielky. 

BZUČIA VČIELKY V ÚBOČÍ, (beh s mávaním paží v upažení)

NIK ICH BZUČAŤ NEUČÍ (stoj spojný, ruky vbok – obraty trupom vpravo i vľavo)

 LEN SI BZUČIA, STÁLE BZUČIA, (podrepy s mávaním paží v upažení)

 LETIA KVIETKOM DO NÁRUČIA. (voľný beh s upaženými rukami v priestore – deti si vbehnú do náručia)

Zacvičiť si môžeš aj vonku.  Riekanku sa nauč a môžeš sa hrať na včielku každý slnečný deň.

 

Úloha č. 2: Farba, ktorá napuchne

Namaľuj kvietok pre včielku.

Budeš potrebovať 3 lyžice múky, 3 lyžice soli, 1 lyžička prášku do pečiva, 9 lyžíc vody- zmiešať, pridať temperové farby- maľuj na papier, na ktorom sa pečie a daj do mikrovlnky na 30 sekúnd. Výtvor sa dá dať z mastného papiera pekne dole.

 

Úloha č. 3 : Strom

Vypestuj si stromček zo šišky. Budeš potrebovať misku, hlinu, šišku, vodu.

Vlož šišku do misky s trochou hliny aby vyčnievala do troch štvrtín. Polievaj ju trochou vody aby nezhnila, po nejakej dobe sa objaví malý strom. Potom si ho môžeš vysadiť do záhrady alebo lesa. Príroda sa ti poďakuje.

Verím, že sa Vám pri plnení úloh darilo. Dnes sme sa opäť  zabavili a naučili niečo nové. Dúfam, že sa skoro stretneme. Zajtra je tu ďalšia pošta pre Vás a tešíme sa na Vaše výtvory.        

 

Pekný deň Vám praje pani učiteľka Lenka


Poďakovanie za šitie rúšok

Riaditeľstvo  Spojenej školy, Stred 305 ďakuje pani upratovačkám z Materskej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy, Stred 431, ktoré šijú rúška pre zamestnancov školy.

                            Eva Porvazníková


Zápis detí do MŠ sa predlžuje do 30.04.2020.


                     »

Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


Kontakt

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

Škôlkarská pošta


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.
Vážení rodičia!

Číslo bankového účtu, na ktorý môžete uhrádzať školné je:
SK63 5600 0000 0077 4623 3005.

suma: 20,00 €
- dieťa vo veku
od 3 do 5 rokov


suma: 25,00 €
- dieťa vo veku
od 2 do dovŕšenia 3 rokov


Do kolónky Informácia pre príjemcu uveďte meno a priezvisko dieťaťa.