»

Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

 

"O zlatý hrebienok Enrika Kokoríka"

Naša Materská škola má facebookovskú stránku - nájdete nás TU.


Bacil „Cecil“ a zúbky

Deti z triedy č.10, 11 a 9 sa zúčastnili troch  prednášok, na ktorých získavali vedomosti o prevencii vzniku zubného kazu, správnej techniky čistenia zubov, zloženia chrupu a rozlišovania škodlivých a zdraviu prospešných potravín. Deti nadobudnuté poznatky používajú pri čistení chrupu po skonzumovaní obeda pred odpočinkom.


Základná škola Turzovka Vás srdečne pozýva na 1. Vianočné trhy v ZŠ Turzovke 17. decembra.

Všetci ste vítaní.


Mikuláš v materskej škole

 

Vo štvrtok 5.12.2019 naše dobré a šikovné deti odmenil Mikuláš. Chcem sa poďakovať perfektnému kolektívu za vytvorenie tej najlepšej mikulášskej nálady pre deti.

                                                                                                                                         Eva Porvazníková
                                                                                                                                   poverená riadením MŠ
                     »

Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Poverená riadením MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac December 2019 sa bude vyberať:

Streda - 04.12.2019
od 7.00 h. do 15.45 h.

Štvrtok - 05.12.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.

Piatok - 06.12.2019
od 7.00 h. do 12.00 h.

Pondelok - 09.12.2019
od 7.00 h. do 15.45 h.

Utorok - 10.12.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.


Prosíme rodičov, aby na úhradu stravného dodržiavali uvedené termíny.


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.
Vážení rodičia!

Číslo bankového účtu, na ktorý môžete uhrádzať školné je:
7746233005/5600

suma: 20,00 €
- dieťa vo veku
od 3 do 5 rokov


suma: 25,00 €
- dieťa vo veku
od 2 do dovŕšenia 3 rokov


Do kolónky Informácia pre príjemcu uveďte meno a priezvisko dieťaťa.