Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

 

Mám básničku na jazýčku.mp4 (312,2 MB)


 


Tvorivé vianočné dielne „Svetielka Vianoc“

Dátum: 18.12.2018

Už sa stalo tradíciou,  že v našej materskej škole prebiehajú v predvianočnom čase „tvorivé dielne detí s rodičmi“. Tento rok sa stretnutie detí a rodičov z triedy č.10 netradične uskutočnilo v areáli školskej záhrady pod názvom „Svetielka Vianoc“. Program bol naozaj pestrý: zdobenie stromčekov ozdobami z prírodnín, umiestnenie vtáčích búdok na stromy „vianoce pre vtáčiky“, vystúpenie detí v programe, ktorý ukončili koledou „Prišli sme ku tebe Jezuliatko“. Celkovú atmosféru spestrilo zasvietenie záhradného domčeka, vlastnoručne vyrobené lampášiky, púšťanie balónov šťastia a príjemná vianočná hudba. Na záver nechýbal detský punč a voňavé medovníčky.

Za krásne spoločne prežitý vianočný čas ďakuje p.riad. M. Giertlová, p.zást. E. Porvazníková, p.uč. A. Štefanková rodičom našich detí, ktorí sponzorsky prispeli na túto milú slávnosť.

 

        


Výtvarná súťaž "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany"

 

Dňa 03.12.2018 sa konalo vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany". V kategórií deti materských škôl sa umiestnil na 3. mieste Ján Paluch z triedy č. 7 a spolu s pani učiteľkou Annou Filovou si boli prevziať cenu. 

  


"O zlatý hrebienok Enrika Kokoríka"

Kysucká knižnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Mesto Čadca a Centrum voľného času v Čadci usporiadali 3.ročník speváckej súťaže detí materských škôl "O zlatý hrebienok Enrika Kokoríka".
Podujatie sa uskutočnilo v Kysuckej knižnici v Čadci v stredu 24.10.2018 o 9,30 hod. Z našej Materskej školy sa zúčastnila Barborka Hadrabová s pesničkou Predrahá mamička. V konkurencii 14 detí z rôznych materských škôl skončila na krásnom 2.mieste.
Barborke srdečne gratulujeme!

                                                                                                                  Eva Porvazníková, učiteľka MŠ


ČO KEĎ BUDEM NEPOTREBNÝ?

 

Každý deň sme obklopení množstvom vecí, predmetov. Potrebných i nepotrebných. Tie nepotrebné končia v odpadkovom koši. Pokúsme sa im vrátiť život v inej podobe. Možno trochu potešia, pobavia. Tak ako naše staré použité plastové kvetináče. Stačilo trocha fantázie, špagátu a šikovných rúk  a veselé dielka sú na svete. V týchto jesenných dňoch ozdobia a ozvláštnia priestory školskej záhrady.


OVOCNÁ SLÁVNOSŤ V TRIEDE MAČIATOK

Dňa 17. 10. 2018 sa i v našej triede uskutočnila ovocná slávnosť.

Spoznávali sme rôzne druhy ovocia a zeleniny. Nechýbala ochutnávka a ovocné hádanky. Dozvedeli sme sa  všetko potrebné o dôležitosti vitamínov pre naše zdravie  a na záver sme si zaspievali veselú ,,Ovocnú pesničku.“

Trieda č. 6


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac FEBRUÁR 2019 sa bude vyberať:


Štvrtok - 07.02.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Piatok - 08.02.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Pondelok - 11.02.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Streda - 13.02.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Štvrtok - 14.02.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.
Dotácia bude poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.


Vážení rodičia!

Číslo bankového účtu, na ktorý môžete uhrádzať školné je:
7746233005/5600

Suma: 17,00 €/ 1 mesiac

Do kolónky Informácia pre príjemcu uveďte meno a priezvisko dieťaťa.