»

Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

 

"O zlatý hrebienok Enrika Kokoríka"

Vesmír


"Fašiangový karneval"

 

Dňa 19.02.2020 sa v našej materskej škole konal fašinagový karneval plný zábavy a smiechu. Ďakujem pani učiteľkám za skvelú prípravu, občerstvenie, pitný režim pre naše deti.  Rovnako ďakujem pani kuchárkam za výborné fašiangové šišky. Prežili sme skvelý deň.

 

                                                                              Eva Porvazníková

                                                                              zástupkyňa MŠ


PREDNÁŠKA O VESMÍRE

Dňa 10.2.2020 sa v triede č. 11 uskutočnila prednáška s názvom: Vesmír - video si môžete pozrieť tu. Prednášku viedol len 4- ročný Teo z triedy č. 3. Vzhľadom na jeho vek prednášku zvládol úspešne, nakoľko to bolo jeho prvé vystupovanie pred väčším kolektívom detí. Predškolákom sa prednáška veľmi páčila, ba dokonca ich tak zaujala, že diskutovali spoločne o danej téme - Vesmír.


Oznam pre rodičov

 

Materská škola sa stala organizačnou zložkou spojenej školy od 1.1.2020

NOVÁ ADRESA:

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431, 023 54 Turzovka

 

Číslo bankového účtu, na ktorý môžete uhrádzať školné sa nemení:
SK63 5600 0000 0077 4623 3005.


                     »

Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


Kontakt

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac Február 2020 sa bude vyberať:

Štvrtok - 06.02.2020
od 7.00 h. do 15.45 h.

Piatok - 07.02.2020
od 7.00 h. do 12.00 h.

Utorok - 11.02.2020
od 7.00 h. do 15.45 h.

Streda - 12.02.2020
od 7.00 h. do 14.30 h.

Štvrtok - 13.02.2020
od 7.00 h. do 14.30 h.


Prosíme rodičov, aby na úhradu stravného dodržiavali uvedené termíny.


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.
Vážení rodičia!

Číslo bankového účtu, na ktorý môžete uhrádzať školné je:
SK63 5600 0000 0077 4623 3005.

suma: 20,00 €
- dieťa vo veku
od 3 do 5 rokov


suma: 25,00 €
- dieťa vo veku
od 2 do dovŕšenia 3 rokov


Do kolónky Informácia pre príjemcu uveďte meno a priezvisko dieťaťa.