Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

 

Mám básničku na jazýčku.mp4 (312,2 MB)


Výtvarná súťaž "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany"

 

Dňa 03.12.2018 sa konalo vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany". V kategórií deti materských škôl sa umiestnil na 3. mieste Ján Paluch z triedy č. 7 a spolu s pani učiteľkou Annou Filovou si boli prevziať cenu. 

  


"O zlatý hrebienok Enrika Kokoríka"

Kysucká knižnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Mesto Čadca a Centrum voľného času v Čadci usporiadali 3.ročník speváckej súťaže detí materských škôl "O zlatý hrebienok Enrika Kokoríka".
Podujatie sa uskutočnilo v Kysuckej knižnici v Čadci v stredu 24.10.2018 o 9,30 hod. Z našej Materskej školy sa zúčastnila Barborka Hadrabová s pesničkou Predrahá mamička. V konkurencii 14 detí z rôznych materských škôl skončila na krásnom 2.mieste.
Barborke srdečne gratulujeme!

                                                                                                                  Eva Porvazníková, učiteľka MŠ


ČO KEĎ BUDEM NEPOTREBNÝ?

 

Každý deň sme obklopení množstvom vecí, predmetov. Potrebných i nepotrebných. Tie nepotrebné končia v odpadkovom koši. Pokúsme sa im vrátiť život v inej podobe. Možno trochu potešia, pobavia. Tak ako naše staré použité plastové kvetináče. Stačilo trocha fantázie, špagátu a šikovných rúk  a veselé dielka sú na svete. V týchto jesenných dňoch ozdobia a ozvláštnia priestory školskej záhrady.


OVOCNÁ SLÁVNOSŤ V TRIEDE MAČIATOK

Dňa 17. 10. 2018 sa i v našej triede uskutočnila ovocná slávnosť.

Spoznávali sme rôzne druhy ovocia a zeleniny. Nechýbala ochutnávka a ovocné hádanky. Dozvedeli sme sa  všetko potrebné o dôležitosti vitamínov pre naše zdravie  a na záver sme si zaspievali veselú ,,Ovocnú pesničku.“

Trieda č. 6


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac DECEMBER 2018 sa bude vyberať:


Štvrtok - 06.12.2018
od 7.00 h. do 14,30 h.

Piatok - 07.12.2018
od 7.00 h. do 13,00 h.

Pondelok - 10.12.2018
od 7.00 h. do 15,45 h.

Utorok - 11.12.2018
od 7.00 h. do 12,00 h.

Streda - 12.12.2018
od 7.00 h. do 15,45 h.


Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.


Vážení rodičia!

Číslo bankového účtu, na ktorý môžete uhrádzať školné je:
7746233005/5600

Suma: 17,00 €/ 1 mesiac

Do kolónky Informácia pre príjemcu uveďte meno a priezvisko dieťaťa.