»

Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

 

"O zlatý hrebienok Enrika Kokoríka"

Naša Materská škola má facebookovskú stránku - nájdete nás TU.


Turistická vychádzka: ,,DOBRÚ CHUŤ, ZVIERATKÁ!“

 

 Dátum: 16. 01. 2020

 Trieda: 2

 Počet detí: 13

 Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda

 Výchovno-vzdelávací cieľ: Spoznáva spôsob pomoci človeka zvieratám v zimnom období.

 Príprava na vychádzku:

  • oznam rodičom/ vhodná obuv, oblečenie, ruksak- malé občerstvenie,niečo pre zvieratká-/seno,mrkvy, jablká, suché pečivo, slnečnicové semienka/

 Metodický postup:

 Motivačná časť:  báseň ,,Prosba vtáčkov“

 Expozičná časť: rozprávanie o živote voľne žijúcich zvierat a vtákov v našom okolí, hľadanie riešenia-pomoci, spoznávanie vhodného krmiva, upozornenie na nevhodné krmivo.

 Fixačná časť: vychádzka ku kŕmidlu na Bukovine, pozorovanie stôp v snehu, určovanie komu patria,umiestnenie krmiva do krmelca a válova.

 Hodnotenie,záver:vyjadrenie pocitov z vykonanej činnosti- sebareflexia.

 

 Dátum: 16.01.2020                                                  Vyučujúce: Jarmila Čestická


Oznam pre rodičov

 

Materská škola sa stala organizačnou zložkou spojenej školy od 1.1.2020

NOVÁ ADRESA:

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431, 023 54 Turzovka

 

Číslo bankového účtu, na ktorý môžete uhrádzať školné sa nemení:
SK63 5600 0000 0077 4623 3005.


 


                     »

Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


Kontakt

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac Január 2020 sa bude vyberať:

Pondelok - 13.01.2020
od 7.00 h. do 15.45 h.

Utorok - 14.01.2020
od 7.00 h. do 13.00 h.

Streda - 15.01.2020
od 7.00 h. do 15.45 h.

Piatok - 17.01.2020
od 7.00 h. do 12.00 h.


Prosíme rodičov, aby na úhradu stravného dodržiavali uvedené termíny.


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.
Vážení rodičia!

Číslo bankového účtu, na ktorý môžete uhrádzať školné je:
SK63 5600 0000 0077 4623 3005.

suma: 20,00 €
- dieťa vo veku
od 3 do 5 rokov


suma: 25,00 €
- dieťa vo veku
od 2 do dovŕšenia 3 rokov


Do kolónky Informácia pre príjemcu uveďte meno a priezvisko dieťaťa.