Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


Tvorivé vianočné dielne „Svetielka Vianoc“

Dátum: 18.12.2018

Už sa stalo tradíciou,  že v našej materskej škole prebiehajú v predvianočnom čase „tvorivé dielne detí s rodičmi“. Tento rok sa stretnutie detí a rodičov z triedy č.10 netradične uskutočnilo v areáli školskej záhrady pod názvom „Svetielka Vianoc“. Program bol naozaj pestrý: zdobenie stromčekov ozdobami z prírodnín, umiestnenie vtáčích búdok na stromy „vianoce pre vtáčiky“, vystúpenie detí v programe, ktorý ukončili koledou „Prišli sme ku tebe Jezuliatko“. Celkovú atmosféru spestrilo zasvietenie záhradného domčeka, vlastnoručne vyrobené lampášiky, púšťanie balónov šťastia a príjemná vianočná hudba. Na záver nechýbal detský punč a voňavé medovníčky.

Za krásne spoločne prežitý vianočný čas ďakuje p.riad. M. Giertlová, p.zást. E. Porvazníková, p.uč. A. Štefanková rodičom našich detí, ktorí sponzorsky prispeli na túto milú slávnosť.

 


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac MAREC 2019 sa bude vyberať:


Pondelok - 11.03.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Utorok - 12.03.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Streda - 13.03.2019
od 7.00 h. do 12,15 h.

Štvrtok - 14.03.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Piatok - 15.03.2019
od 7.00 h. do 12,15 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.