Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


,,Kde končí kúzlo“

     Keď sa povie bádanie, pokus alebo experiment, znie to pomerne zložito, ale jednoduché pokusy možno vykonávať už materskej škole. Stačí začať malými, drobnými pokusmi a tým prebudiť u detí záujem o poznávanie a získavanie nových poznatkov.

Jedným zo spôsobov, ako deťom umožniť na vlastnej koži spoznávať kúzla fyziky boli praktické činnosti vo forme pokusov a experimentov, ktoré deťom do materskej školy už po druhýkrát prišli ukázať študentky Gymnázia Ľ.Štúra 35, Turzovka Laura Gajdičiarová, Valéria Janešíková, Monika Kasáková, Miroslava Kubalová, Natália Zemaníková pod vedením Mgr. Márie Barčákovej.

V utorok dňa 28.5.2019 nás vtiahli do kúzla dôležitosti ťažiska. Deti jednoduchým experimentovaním a bádaním chápali jeho dôležitosť, nachádzali ťažisko rôznych telies a princíp rovnováhy si overili na pokusoch. Svoju vlastnú včeličku a s ,,ťažiskom“ ako hmotným stredom si vyrábali v príjemnej tvorivej atmosfére.

 

                Eva Porvazníková, Materská škola Stred 431, Turzovka


Farebná mozaika 

                        
Dňa 23.05.2019 (štvrtok) predškoláci z triedy č. 11 privítali jarnými básničkami a pesničkami deti a pani vychovávateľky zo Spojenej školy sv. Jozefa v Turzovke na jarných tvorivých dielňach v našej materskej škole. Kamarátom sme pripravili motýliky z papierových tanierov, ktoré farebne dolepili guľôčkami krepového papiera a štvorčekmi farebného papiera. Deťom pomáhali pri tvorení ich pani vychovávateľky aj naši predškoláci. Spoločne sme vytvorili krásnych pestrofarebných motýľov s využitím techniky farebnej mozaiky.Tvorivú atmosféru nám spríjemnili  tóny  relaxačnej hudby.

Ďakujeme pani vychovávateľkám a deťom zo Spojenej školy sv. Jozefa v Turzovke za príjemne strávené dopoludnie. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu a spoločné hravé tvorenie.

P. učiteľky:  Bc. Konečná, Zdenka Blažeková


»

Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Poverená riadením MŠ:
Eva Porvazníková
041/43 52 655


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.eu

 


Vedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/43 52 663


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.