Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


 ,,Ľudové riekanky vo výtvarnom prejave detí“

Spoločnosť pre predškolskú výchovu, región Čadca, usporiadala 1. ročník výtvarnej súťaže ,,Ľudové riekanky vo výtvarnom prejave detí.“ Slávnostné vyhodnotenie sa konalo dňa 16.05.2019 v kultúrnom dome v Rakovej. Z našej materskej školy boli ocenené Veronika Hadrabová, Lucka Ďurechová a Mirka Mudriková. Srdečne gratulujeme.

Naše ocenené maliarky: Veronika, Lucka, Mirka

Mirka Mudriková: ,,Kva-kva-kvačica, čierna, biela slepica“


Deň matiek v KD


»

Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Poverená riadením MŠ:
Eva Porvazníková
041/43 52 655


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.eu

 


Vedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/43 52 663


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.