«                      »

Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


Bacil „Cecil“ a zúbky

Deti z triedy č.10, 11 a 9 sa zúčastnili troch  prednášok, na ktorých získavali vedomosti o prevencii vzniku zubného kazu, správnej techniky čistenia zubov, zloženia chrupu a rozlišovania škodlivých a zdraviu prospešných potravín. Deti nadobudnuté poznatky používajú pri čistení chrupu po skonzumovaní obeda pred odpočinkom.


Mikuláš v materskej škole

 

Vo štvrtok 5.12.2019 naše dobré a šikovné deti odmenil Mikuláš. Chcem sa poďakovať perfektnému kolektívu za vytvorenie tej najlepšej mikulášskej nálady pre deti.

                                                                                                                                         Eva Porvazníková
                                                                                                                                   poverená riadením MŠ
«                     »

Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


Kontakt

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

Škôlkarská pošta


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.