Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


      10. máj Svetový deň pohybu
  Športové dopoludnie v triede „Pracovití vrabčekovia“- „Hýbe sa celá trieda“

Pohybová aktivita je v súčasnosti stále viac skloňovaná v súvislosti so zdravým životným štýlom.  Jej význam je možné chápať vo viacerých dimenziách, najmä však z hľadiska prevencie voči civilizačným chorobám, ktoré sú vo väčšine prípadov podmienené práve nedostatkom pohybovej aktivity.
My sa hýbeme radi, preto sme si v triede, pre nepriaznivé počasie,  poriadne zašportovali. Zahrali sme si  rôzne súťaživé hry, pohybové hry, precvičili akrobatický cvik-„kotúľ vpred, plazenie v tuneli a chôdzu po „chodníku zdravia“. Pripomenuli sme si, aký je pohyb dôležitý pre náš zdravý vývin. Trošku sa vyčasilo a  po týchto športových výkonoch sme si na našom dopravnom ihrisku ešte zdokonalili zručnosť v bicyklovaní.

V Turzovke: 10.05.2019                                                                  Vypracovala: A. Štefanková


"Môj rozprávkový svet"    Kysucká knižnica v Čadci vyhlásila 16. ročník výtvarnej súťaže pre deti materských škôl - Môj rozprávkový svet. V priestoroch Kysuckej knižnice sa dňa 17. apríla 2019 o 10.00 hodine uskutočnila vernisáž detských výtvarných prác. Z našej materskej školy boli ocenené práce detí: Klárky Veličkovej z triedy č. 4 a Rebeky Filovej z triedy č. 7.


»

Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Poverená riadením MŠ:
Eva Porvazníková
041/43 52 655


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.eu

 


Vedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/43 52 663


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.