Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


DEŇ ZEME

Dátum: 24.04.2019

Personál materskej školy:

  • prekopávanie piesku
  • úprava pieskovísk
  • vyhrabávanie starej a suchej trávy
  • strihanie ihličnanov
  • strihanie a úprava listnatých stromov
  • vyhrabávanie kameňov z trávnatej plochy
  • zametanie a zbieranie odpadov v areáli školskej záhrady a pred vstupom do materskej školy
 

DEŇ ZEME

 

Dátum: 24. 04. 2019

Trieda: č.10

Počet detí: 16

Vyučujúce: Alžbeta Štefanková, Mária Giertlová,riad.šk., Eva Porvazníková

Výchovno – vzdelávací cieľ: používa pracovné nástroje pri upratovaní školskej záhrady. Spolupracuje v skupinovej činnosti. Rozlišuje vhodné a nevhodné správanie.

 

Deti z našej MŠ z triedy ,,pracovití vrabčekovia“ si pripomenuli Deň Zeme pracovnými aktivitami pri úprave okolia pieskovísk, zberom ekologického odpadu po strihaní stromov v školskej záhrade, vyhrabávaním rôznych nečistôt pod tujami, odvážaním na detských fúrikoch ku kompostovisku. Poukázali na nebezpečenstvo znečistenia prírody a dôležitosť starostlivosti o našu Zem. Vyjadrili svoj postoj ako sa správať k prírode. Toto naše veľké pracovné nasadenie sme si zdokumentovali fotografovaním.

 

V Turzovke dňa 24 04. 2019                                    Vypracovala: Alžbeta Štefanková, tr. uč.


»

Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Poverená riadením MŠ:
Eva Porvazníková
041/43 52 655


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.eu

 


Vedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/43 52 663


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.