Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Dňa 13.03.2019 sa v Materskej škole Turzovka,  Stred 431 „otvorili dvere“ pre budúcich rodičov a ich deti pri príležitosti „Dňa otvorených dverí MŠ.“ Od 8 hod. do 10 hodiny sa uskutočnili otvorené hodiny v triedach, kde rodičia a ich deti mali možnosť vidieť v našej MŠ deti pri hrách vo výchovno- vzdelávacom procese, a taktiež vidieť priestory a materiálno-technické zabezpečenie MŠ. Každá trieda mala pripravené zaujímavé, rôznorodé a kreatívne vzdelávacie aktivity. Počas návštevy rodičia so svojimi deťmi mali možnosť ochutnať zdravé nátierky, ktoré pripravili naše pani kuchárky. Boli sme príjemne prekvapení veľkou účasťou, tešíme sa aj nabudúce.

vypracovali : Bc. S. Fojtíková, Z. Stopková


»

Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac MÁJ 2019 sa bude vyberať:


Pondelok - 6.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Utorkok - 7.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Štvrtok - 9.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Piatok - 10.5.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Pondelok - 13.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.