«                     »

Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


"O zlatý hrebienok Enrika Kokoríka"

 

Dňa 13.11.2019 sa naša materská škola zapojila do speváckej súťaže "O zlatý hrebienok Enrika Kokoríka". MŠ prezentovali dievčatá z triedy č. 11 - Dorotka Kvašňovská a Simonka Lukáčová pod vedením pani učiteľky S. Bielčikovej. Za hudobného doprovodu huslí a flauty pani učiteľky T. Ďurkáčovej zaspievali ľudové piesne:

Keď sa lipka rozvíjala - Dorotka Kvašňovská

A kedi ja pasla (nárečová pieseň) - Simonka Lukáčová

 

Dievčatá svojou účasťou získali novú skúsenosť, prežili príjemné, i keď zo začiatku aj napäté predpoludnie. Dievčatám ešte raz úprimne gratulujeme ku krásnemu úspechu.


Sokoliari v Materskej škole Turzovka

Dňa 16.10.2019 o 10:30 zavítali do našej MŠ Turzovka v rámci environmentálnej výchovy Sokoliari Falconarii. Kde cieľom bolo oboznámiť deti s dravými vtákmi o spôsobe ich života, doplnenou preletom vtákov z miesta na miesto. Celkovo sa zúčastnilo 140 detí.
Počas prezentácie deťom priblížili život nočných a denných dravcov z našej prírody aj zo zahraničia. Priniesli so sebou šesť rôznych druhov ako napríklad  sovu – Plamienku driemavú, Sokola rároha, Orla kráľovského, Myšiaka hôrneho a podobne ...
Deti sa počas prezentácie zapájali do komunikácie o vtákoch, odpovedali na otázky a mohli si dravce aj pohladiť, čo sa im najviac páčilo. Celá táto prezentácia sa konala v záhrade  areálu  MŠ.  
Deti boli spokojné a radovali sa tak netradičnej návšteve dravcov. V ktorej nielen videli, počuli, ale sa aj dotýkali peria dravých vtákov.


«                     »

Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


Kontakt

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

Škôlkarská pošta

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac Júl 2020 sa bude vyberať:

 

Streda - 24.06.2020

od 7.00 h. do 14.30 h.

 

Štvrtok - 25.06.2020

od 7.00 h. do 14.30 h.

 

Piatok - 26.06.2020

od 7.00 h. do 12.00 h.

 

 

Preplatky predškolákom sa budú vracať

v septembri.


Prosíme rodičov, aby na úhradu stravného dodržiavali:

  • uvedené termíny
  • vstup do kancelárie po jednom
  • prekrytie horných dýchacích ciest
  • dezinfekciu rúk.

Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.