Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


Výstava výtvarných činností umiestnená vo vstupe Kultúrneho domu R. Jašíka

 


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Dňa 13.03.2019 sa v Materskej škole Turzovka,  Stred 431 „otvorili dvere“ pre budúcich rodičov a ich deti pri príležitosti „Dňa otvorených dverí MŠ.“ Od 8 hod. do 10 hodiny sa uskutočnili otvorené hodiny v triedach, kde rodičia a ich deti mali možnosť vidieť v našej MŠ deti pri hrách vo výchovno- vzdelávacom procese, a taktiež vidieť priestory a materiálno-technické zabezpečenie MŠ. Každá trieda mala pripravené zaujímavé, rôznorodé a kreatívne vzdelávacie aktivity. Počas návštevy rodičia so svojimi deťmi mali možnosť ochutnať zdravé nátierky, ktoré pripravili naše pani kuchárky. Boli sme príjemne prekvapení veľkou účasťou, tešíme sa aj nabudúce.

vypracovali : Bc. S. Fojtíková, Z. Stopková


»

Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Poverená riadením MŠ:
Eva Porvazníková
041/43 52 655


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.eu

 


Vedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/43 52 663


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.