Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


Pán učiteľ v materskej škole

 

     V našej materskej škole sa pravidelne uskutočňuje súvislá pedagogická prax študentiek denného i diaľkového štúdia stredných pedagogických škôl a študentov vysokých škôl predškolskej a elementárnej výchovy.

V tomto školskom roku doposiaľ u nás praxovalo 11 študentiek.

Nezvyčajným prínosom ,ale o to väčším, bol Matej Jakubcsik, študent 3.ročníka predškolskej a elementárnej výchovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Už len to, že deti vyučoval muž, ktorý je pre deti rovnakou autoritou ako žena a priznajme si, že i netradičnou skúsenosťou a veľkou vzácnosťou. Matej vyučoval deti celý mesiac február a deti veľmi obohatil a naučil nové veci. Tému mesiaca február: Slnko, Mesiac, Hviezdy a vesmír deťom priblížil dokonale v netradičných zážitkových aktivitách a činnostiach.  Jeho prioritou je vzťah k hudbe, hra na klavíri a spev. Toto všetko  využil vo vzdelávacích aktivitách a zdravotných cvičeniach, kde deti nabádal k tomu, aby pocity z počúvanej hudby vyjadrili a stvárnili pohybom. Predviedol i  nácvik vlastnej piesne ,,Slnko, Mesiac, planéty“. Ponúkame vám videá z aktivít tu: pán učiteľ. Prajeme mu veľa úspechov v štúdiu.

                                                                       Eva Porvazníková, uč. MŠ


Návšteva kvetinárstva

 


»

Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Poverená riadením MŠ:
Eva Porvazníková
041/43 52 655


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.eu

 


Vedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/43 52 663


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.