«                     »

Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


"O zlatý hrebienok Enrika Kokoríka"

 

Dňa 13.11.2019 sa naša materská škola zapojila do speváckej súťaže "O zlatý hrebienok Enrika Kokoríka". MŠ prezentovali dievčatá z triedy č. 11 - Dorotka Kvašňovská a Simonka Lukáčová pod vedením pani učiteľky S. Bielčikovej. Za hudobného doprovodu huslí a flauty pani učiteľky T. Ďurkáčovej zaspievali ľudové piesne:

Keď sa lipka rozvíjala - Dorotka Kvašňovská

A kedi ja pasla (nárečová pieseň) - Simonka Lukáčová

 

Dievčatá svojou účasťou získali novú skúsenosť, prežili príjemné, i keď zo začiatku aj napäté predpoludnie. Dievčatám ešte raz úprimne gratulujeme ku krásnemu úspechu.


«                     »

Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


Kontakt

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac Február 2020 sa bude vyberať:

Štvrtok - 06.02.2020
od 7.00 h. do 15.45 h.

Piatok - 07.02.2020
od 7.00 h. do 12.00 h.

Utorok - 11.02.2020
od 7.00 h. do 15.45 h.

Streda - 12.02.2020
od 7.00 h. do 14.30 h.

Štvrtok - 13.02.2020
od 7.00 h. do 14.30 h.


Prosíme rodičov, aby na úhradu stravného dodržiavali uvedené termíny.


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.