«                     »

Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


ŠIŠKA FESTIVAL ENVIRONMENTÁLNYCH VÝUČBOVÝCH  PROGRAMOV

 

Jeho poslaním je prinášať nové nápady, poznatky, skúseností ,materiály a informácie z oblasti  environmentálnej výchovy. Poskytuje priestor pre aktívnu výmenu skúseností formou prezentácií, prednášok, tvorivých dielní alebo praktických aktivít, vytvára priestor pre neformálnu diskusiu a nadviazanie spolupráce a otvára dvere všetkým priaznivcom environmentálnej výchovy.

Cieľová skupina: učitelia, koordinátori a priaznivci environmentálnej výchovy z verejného, mimovládneho a súkromného sektora. 

Hlavnou témou podujatia  ,,OVZDUŠIE“

Program:

  • úvodná odborná prednáška:,, Kvalita ovzdušia na Slovensku“/Martin Kremler- SHMU/
  • populárno-vedeckú šou o vykurovaní
  • oficiálne spustenie nového portálu environmentálnej výchovy
  •  praktická ukážka aktivít z novej príručky environmentálnej výchovy Človek a príroda
  • Ovzdušie , doprava a ekošoférovanie

                   (Daniel Lešinský, CEPTA)

                -   Európsky týždeň mobility (Táňa Hamranová, SAŽP/

                -   Hodnota ovzdušia v spotrebiteľskom správaní

                   (Božena Stašenková, ASS)       

                 - Svetelné znečistenie ovzdušia

                  (Andrea Dianišková, Hvezdáreň Banská Bystrica)

                 -   Bádatelia prírody, projekt EXON, časť Ovzdušie

                 -    Lišajníky – ukazovatele čistoty ovzdušia,

                      Vzduch – nutná  podmienka     pre život vtákov

                   (Danica Božová, Vladimír Boža, ZŠ Liptovská Teplička)

                -   Farby jesene – poznávanie stromov zážitkom

                   - Portál environmentálnej výchovy

                  (Jana Šimonovičová, Marek   Hubáček, SAŽP)

                 -   Mosty lesnej pedagogiky

                  -  Príručka Človek a príroda alebo Eko Iná Prezentácia (OEVV, SAŽP)                    

 

Druhá šanca (Metod Macek, Záchrana zvierat Zázrivá)  O zvieratách a ľuďoch v záchrannej stanici a ekocentre Zázrivá. Premietnutie nového filmu, spojené s diskusiou.

Spomenutý program je len časťou bohatého programu, ktorého sme sa mohli zúčastniť, načerpať nové poznatky a skúsenosti na spestrenie environmentálnych aktivít v našej materskej škole.

Využili sme i  možnosť pochváliť sa našou činnosťou formou panelovej prezentácie.

Počas  festivalu sme získali  bezplatne množstvo materiálov-/ pracovné listy, publikácie ,plagáty, tašky na triedenie odpadu, DVD a iné/, ktoré  využijeme pri našej práci s deťmi.

 

Eva Porvazníková

Jarmila Čestická

Materská škola Turzovka







 


Vtáčiky - Naši kamaráti

 

V našej materskej škole nezabúdame ani na vtáčiky v zime. Zhotovili sme pre nich nové kŕmidlá a nezabudli na slnečnicové semienka. Dobrú chuť, vtáčiky.


SVETOVÝ DEŇ BEHU

 

Dňa 25.11.2019 pri príležitosti Svetového dňa behu sa  deti z triedy č. 11 a 9 zúčastnili športových aktivít v Závodi  v Areáli športu a zdravia. Deti súťažili v troch disciplínach:

-štafetový beh- „Kolok nespadni“

-orientačný beh- „Hľadaj svoju rozprávku“

-lezenie a preliezanie- „Zvedavé chrobáčiky“

Deti s radosťou prežívali súťaživé hry a za spoluprácu v kolektíve a šikovnosť boli ocenené medailou a sladkosťou.


«                     »

Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


Kontakt

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61



Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.eu



Vedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

Škôlkarská pošta


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.