Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


Tvorivé vianočné dielne „Svetielka Vianoc“

Dátum: 18.12.2018

Už sa stalo tradíciou,  že v našej materskej škole prebiehajú v predvianočnom čase „tvorivé dielne detí s rodičmi“. Tento rok sa stretnutie detí a rodičov z triedy č.10 netradične uskutočnilo v areáli školskej záhrady pod názvom „Svetielka Vianoc“. Program bol naozaj pestrý: zdobenie stromčekov ozdobami z prírodnín, umiestnenie vtáčích búdok na stromy „vianoce pre vtáčiky“, vystúpenie detí v programe, ktorý ukončili koledou „Prišli sme ku tebe Jezuliatko“. Celkovú atmosféru spestrilo zasvietenie záhradného domčeka, vlastnoručne vyrobené lampášiky, púšťanie balónov šťastia a príjemná vianočná hudba. Na záver nechýbal detský punč a voňavé medovníčky.

Za krásne spoločne prežitý vianočný čas ďakuje p.riad. M. Giertlová, p.zást. E. Porvazníková, p.uč. A. Štefanková rodičom našich detí, ktorí sponzorsky prispeli na túto milú slávnosť.

 


Výtvarná súťaž "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany"

 

Dňa 03.12.2018 sa konalo vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany". V kategórií deti materských škôl sa umiestnil na 3. mieste Ján Paluch z triedy č. 7 a spolu s pani učiteľkou Annou Filovou si boli prevziať cenu. 


»

Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Poverená riadením MŠ:
Eva Porvazníková
041/43 52 655


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.eu

 


Vedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/43 52 663


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.