Úvodná stránka                                         strana č. 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10


Výtvarná súťaž "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany"

 

Dňa 03.12.2018 sa konalo vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany". V kategórií deti materských škôl sa umiestnil na 3. mieste Ján Paluch z triedy č. 7 a spolu s pani učiteľkou Annou Filovou si boli prevziať cenu. 


"O zlatý hrebienok Enrika Kokoríka"

Kysucká knižnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Mesto Čadca a Centrum voľného času v Čadci usporiadali 3.ročník speváckej súťaže detí materských škôl "O zlatý hrebienok Enrika Kokoríka".
Podujatie sa uskutočnilo v Kysuckej knižnici v Čadci v stredu 24.10.2018 o 9,30 hod. Z našej Materskej školy sa zúčastnila Barborka Hadrabová s pesničkou Predrahá mamička. V konkurencii 14 detí z rôznych materských škôl skončila na krásnom 2.mieste.
Barborke srdečne gratulujeme!

                                                                                                                  Eva Porvazníková, učiteľka MŠ


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac MÁJ 2019 sa bude vyberať:


Pondelok - 6.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Utorkok - 7.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Štvrtok - 9.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Piatok - 10.5.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Pondelok - 13.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.