Archív článkov

Športová olympiáda

18.06.2018 16:37
V duchu olympijskej myšlienky zorganizovala naša materská škola športovú súťaž pre predškolákov, pod názvom ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA. Dňa 18. 06. 2018 sa stretlo 25 najlepších športovcov z jednotlivých tried: 4, 7, 9, 10 a 11 v areáli materskej školy. Na športovú plochu sa športovci...

—————

ROZPRÁVKOVÝ KOLOVRÁTOK 2018

12.06.2018 14:39

—————

Slávnostné otvorenie dopravného ihriska v Materskej škole Turzovka Šárky

07.06.2018 13:38
    Vo štvrtok, 7. júna 2018 o 10.00, hodine sa uskutočnilo otvorenie zrekonštruovaného  detského dopravného ihriska v našej materskej škole. Po úvodnom slove a privítaní všetkých prítomných pani riaditeľkou MŠ Máriou Giertlovou, dostal slovo primátor Mesta Turzovka,...

—————

"Požiar v domácnosti"

07.06.2018 13:24

—————

"Požiar v domácnosti"

07.06.2018 12:49

—————

DEŇ MATIEK

29.05.2018 11:39
DEŇ MATIEK Deň matiek.mp4 (237,6 MB)

—————

DEŇ ZEME V MŠ

27.04.2018 13:02
Trieda č.10 Počet detí. 13 Pri príležitosti ,, Svetového dňa Zeme“ sme sa i my zapojili do upratovania okolia našej materskej školy. Vyzbierali sme odpadky na briežku pri MŠ. Boli sme prekvapení, koľko kadečoho sme ponachádzali. My vieme, že odpadky patria do košov. Keby sa tak správali všetci!...

—————

„Veľkonočné vajíčkovanie“

16.04.2018 15:51
    Vajíčko nie je len symbol jari. Pretože obsahuje zárodok života, bolo v mnohých kultúrach odpradávna aj symbolom plodnosti, života, nesmrteľnosti, vzkriesenia a vďaka škrupinke i pocitu bezpečia. Najznámejším zvykom veľkonočných sviatkov je zdobenie...

—————

Nakuknime do lesa

13.04.2018 10:55
Dňa 13. 4. 2018 sme sa zúčastnili na výstave, ktorú organizovalo Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka a Lesy Slovenskej republiky š.p. Odštepný závod Čadca . Výstava bola zameraná na priblíženie lesa, jeho obyvateľov a života v ňom. Prítomný bol i pán lesník Jozef Vais, ktorý...

—————

Poďakovanie

12.04.2018 13:47
Dňa 12. 04. 2018 nás navštívila pani lektorka Ing. Alena Vajdová s ekovýchovným programom zameraným na podporu triedenia odpadu a kompostovania. Deti získali nové poznatky o dôležitosti triedenia odpadu pre udržanie čistého životného prostredia. Ďakujeme za užitočné informácie,...

—————


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac JÚN a JÚL 2019 /pre deti, ktoré sú prihlásené na prázdniny/ sa bude vyberať:


Štvrtok - 6.6.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Pondelok - 10.6.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Utorok - 11.6.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Streda - 12.6.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Štvrtok - 13.6.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.