Archív článkov

Môj rozprávkový svet

26.04.2017 14:26
Dňa 26.apríla 2017 sa deti Karolínka Dorociaková  z triedy č.5 a Vašek Hadraba z triedy č.4 zúčastnili vernisáže výstavy v Čadci. Výstavu – Môj rozprávkový svet organizovala Kysucká knižnica v Čadci a odborná porota ocenila výtvarné práce týchto detí.

—————

CESTA LESNÝM CHODNÍČKOM

21.04.2017 10:39
Dňa 21. apríla sme sa  s deťmi boli pozrieť na zaujímavej výstave v KD, ktorú organizovalo mestské kultúrne stredisko  spolu s organizáciou LESY Slovenskej republiky, odštepný závod Čadca. Deti si mohli vypočuť zvuky zvierat, poznávať stopy zvierat, semená stromov ,...

—————

Tvorivé dielne v Spojenej škole internátnej sv. Jozefa v Turzovke

10.04.2017 09:41
Naša materská škola dňa 10. 04. 2017 prijala pozvanie Spojenej školy internátnej sv. Jozefa na tvorivé dielne. Zúčastnili sa jej triedy č. 10 a 11. Deti sa oboznámili s priestormi školy. Pri tvorení deti používali prírodný materiál- špagát, drevo, kartón. Zhotovili si krásne obrázky...

—————

SVETOVÝ DEŇ VODY – 22. MARCA

22.03.2017 10:57
Pri príležitosti "Svetového dňa vody"  sme si pre deti pripravili aktivity zamerané na získavanie poznatkov o dôležitosti  a význame vody pre život. Spoločne sme experimentovali, skúmali, objavovali. Deti zisťovali vlastnosti vody, jej využívanie v bežnom živote, jej veľký...

—————

Na návšteve v základnej škole

09.03.2017 16:09
Dňa 9.3.2017 sa deti z triedy č. 10 boli pozrieť v základnej škole, v triede 1.C pani učiteľky Hedencovej. Zúčastnilo sa 15 detí a panie učiteľky Anna Ďurinová,  Jarmila Čestická. Oboznámili sa s priestormi triedy, šatne, zúčastnili sa na jednej vyučovacej hodine....

—————

Zimná turistická vychádzka

30.01.2017 11:46
„PO STOPÁCH ZVIERATIEK“ Dňa 30. 1. 2017 deti navštívili zvieratka v lese, ktoré v týchto krutých  mrazivých dňoch potrebujú pomoc ľudí. Deti potešili zvieratá a vtáčky jabĺčkami, semienkami a suchým pečivom. V hre na detektívov pozorovali rozličné stopy a určovali...

—————

PROJEKT "KRUHÁČIK"

11.11.2016 10:19
Dopravná výchova sa realizuje už v predprimárnom vzdelávaní.  Deti postupne získavajú základné návyky správania sa na cestách v pozícii chodcov, cyklistov, poznatky o dopravných značkách, dopravných prostriedkoch, o používaní reflexných prvkov. Nadácia Volkswagen Slovakia...

—————

Poďakovanie

05.09.2016 08:46
V mene detí a koletívu Materskej školy Turzovka - Šárky 463 ďakujeme organizátorom plenéra ľudových rezbárov - občianskemu združeniu Spolok priateľov Turzovky, v zastúpení p. Ivana Gajdičiara st., prezidenta SPT a Mestu Turzovka za dar - drevené postavičky z rozprávok, ktoré skrášlia areál záhrady...

—————

Poďakovanie

31.08.2016 15:19
P O Ď A K O V A N I E   V mene detí a koletívu Materskej školy Turzovka - Šárky 463 ďakujeme organizátorom plenéra ľudových rezbárov - občianskemu združeniu Spolok priateľov Turzovky, v zastúpení p. Ivana Gajdičiara st., prezidenta SPT a Mestu Turzovka za dar - drevené postavičky z rozprávok,...

—————

PROJEKT "KRUHÁČIK"

19.07.2016 11:51
Kreslíme a učíme sa o doprave

—————


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Poverená riadením MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac November 2019 sa bude vyberať:

Streda - 06.11.2019
od 7.00 h. do 15.45 h.

Štvrtok - 07.11.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.

Piatok - 08.11.2019
od 7.00 h. do 12.00 h.

Utorok - 12.11.2019
od 7.00 h. do 15.45 h.

Streda - 13.11.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.


Prosíme rodičov, aby na úhradu stravného dodržiavali uvedené termíny.


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.