Beseda o prvej pomoci

26.01.2018 12:44

Dňa 26.01.2018 sa predškoláci z triedy č. 4 zúčastnili besedy s pani Michaliskovou - záchranárkou ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci v Turzovke, Falck Záchranná a.s.. Deti sa oboznámili s náplňou práce záchranárov. Pod odborným dohľadom pani záchranárky si vyskúšali  na figuríne poskytnúť prvú pomoc - privolanie záchrannej služby 155, zistenie vedomia, oživovanie, stláčanie hrudníka. Takisto sme videli názornú ukážku ako  uložiť osobu v bezvedomí  do stabilizovanej polohy, následne si to deti aj prakticky vyskúšali. Na záver p. záchranárka deťom predstavila užitočnú knižku neziskovej organizácie  Falck – ,,Pomáhať nebolí, nebolieť pomáha“ , ktorá je plná príbehov o poskytovaní prvej pomoci. Beseda zanechala v deťoch intenzívne zážitky, o ktorých ešte dlho diskutovali .

Ďakujeme p. Michaliskovej za veľmi zaujímavú a prínosnú besedu i čas, ktorý nám venovala.

Pani učitelky z triedy č.4

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac MÁJ 2019 sa bude vyberať:


Pondelok - 6.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Utorkok - 7.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Štvrtok - 9.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Piatok - 10.5.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Pondelok - 13.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.