Beseda o prvej pomoci

26.01.2018 12:44

Dňa 26.01.2018 sa predškoláci z triedy č. 4 zúčastnili besedy s pani Michaliskovou - záchranárkou ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci v Turzovke, Falck Záchranná a.s.. Deti sa oboznámili s náplňou práce záchranárov. Pod odborným dohľadom pani záchranárky si vyskúšali  na figuríne poskytnúť prvú pomoc - privolanie záchrannej služby 155, zistenie vedomia, oživovanie, stláčanie hrudníka. Takisto sme videli názornú ukážku ako  uložiť osobu v bezvedomí  do stabilizovanej polohy, následne si to deti aj prakticky vyskúšali. Na záver p. záchranárka deťom predstavila užitočnú knižku neziskovej organizácie  Falck – ,,Pomáhať nebolí, nebolieť pomáha“ , ktorá je plná príbehov o poskytovaní prvej pomoci. Beseda zanechala v deťoch intenzívne zážitky, o ktorých ešte dlho diskutovali .

Ďakujeme p. Michaliskovej za veľmi zaujímavú a prínosnú besedu i čas, ktorý nám venovala.

Pani učitelky z triedy č.4

—————

Späť


Kontakt

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

Škôlkarská pošta

 

Stravné na mesiac September 2020 sa bude ešte vyberať:

Pondelok - 07.09.2020 od 7,00 -do 14,30 h.

Utorok - 08. 09. 2020 od 7,00 h.do 15,30 h.

Streda - 09.09. 2020 od 7,00 h. do 12,00 h.

 


Prosíme rodičov, aby na úhradu stravného dodržiavali:

  • uvedené termíny
  • vstup do kancelárie po jednom
  • prekrytie horných dýchacích ciest
  • dezinfekciu rúk.

Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.