Čím budem keď vyrastiem

26.02.2018 17:13

Vo výchovno – vzdelávacom procese deti v tomto týždni poznávali povolania. A tak sa 26. februára deti z MŠ z triedy č.3 vybrali na návštevu. Naše kroky viedli do neďalekého kaderníckeho salónu Maris. Zoznámenie s povolaním sme začali prehliadkou pracoviska. Tu deti zážitkovou formou bližšie spoznali túto profesiu. Deti si prezreli, vyskúšali  predmety potrebné pre prácu kaderníčky. Pozorovali, ako šikovné ruky tety kaderníčky vyčarovali zaujímavý účes  pre našu malú slečnu. Vykúšali si správanie v tomto prostredí, čo  pomáha lepšie sa orientovať vo svete okolo nich. Ďakujeme pani vedúcej, Majke Skotnickej za jej čas, ktorý bola ochotná venovať nám.

                                                                                                    Deti z Materskej školy Turzovka Šárky

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Poverená riadením MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac November 2019 sa bude vyberať:

Streda - 06.11.2019
od 7.00 h. do 15.45 h.

Štvrtok - 07.11.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.

Piatok - 08.11.2019
od 7.00 h. do 12.00 h.

Utorok - 12.11.2019
od 7.00 h. do 15.45 h.

Streda - 13.11.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.


Prosíme rodičov, aby na úhradu stravného dodržiavali uvedené termíny.


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.