Čím budem keď vyrastiem

26.02.2018 17:13

Vo výchovno – vzdelávacom procese deti v tomto týždni poznávali povolania. A tak sa 26. februára deti z MŠ z triedy č.3 vybrali na návštevu. Naše kroky viedli do neďalekého kaderníckeho salónu Maris. Zoznámenie s povolaním sme začali prehliadkou pracoviska. Tu deti zážitkovou formou bližšie spoznali túto profesiu. Deti si prezreli, vyskúšali  predmety potrebné pre prácu kaderníčky. Pozorovali, ako šikovné ruky tety kaderníčky vyčarovali zaujímavý účes  pre našu malú slečnu. Vykúšali si správanie v tomto prostredí, čo  pomáha lepšie sa orientovať vo svete okolo nich. Ďakujeme pani vedúcej, Majke Skotnickej za jej čas, ktorý bola ochotná venovať nám.

                                                                                                    Deti z Materskej školy Turzovka Šárky

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac DECEMBER 2018 sa bude vyberať:


Štvrtok - 06.12.2018
od 7.00 h. do 14,30 h.

Piatok - 07.12.2018
od 7.00 h. do 13,00 h.

Pondelok - 10.12.2018
od 7.00 h. do 15,45 h.

Utorok - 11.12.2018
od 7.00 h. do 12,00 h.

Streda - 12.12.2018
od 7.00 h. do 15,45 h.


Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.