Deň otvorených dverí v MŠ

24.02.2015 11:19


Dňa 24.02.2015 sa v Materskej škole Turzovka – Šárky 463 konal „Deň otvorených dverí“. Kolektív učiteliek v MŠ si dôkladne pripravil edukačné aktivity a činnosti s deťmi, ktoré boli smerované hlavne pre budúce 5 - 6 ročné deti, ktoré nastúpia do MŠ od 1. septembra 2015.
Očakávali sme väčší záujem zo strany rodičov a ich detí o dianie v našej MŠ, aj z dôvodu, že v súčasnosti prebieha zápis detí do materskej školy pre školský rok 2015/2016.
Bola pre nás veľkým sklamaním skutočnosť, že našu MŠ v tento deň navštívilo len dvanásť rodičov s deťmi, pričom sme sa snažili rodičov vopred informovať prostredníctvom médií, web stránok, formou nástenky v hlavnej chodbe v MŠ atď.
Taktiež boli sklamané aj naše panie kuchárky, ktoré vynaložili svoje úsilie na prípravu chutných nátierok, ktoré chceli ponúknuť rodičom a deťom.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

Škôlkarská pošta

 

Stravné na mesiac September 2020 sa bude ešte vyberať:

Pondelok - 07.09.2020 od 7,00 -do 14,30 h.

Utorok - 08. 09. 2020 od 7,00 h.do 15,30 h.

Streda - 09.09. 2020 od 7,00 h. do 12,00 h.

 


Prosíme rodičov, aby na úhradu stravného dodržiavali:

  • uvedené termíny
  • vstup do kancelárie po jednom
  • prekrytie horných dýchacích ciest
  • dezinfekciu rúk.

Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.