Deň otvorených dverí v MŠ

24.02.2015 11:19


Dňa 24.02.2015 sa v Materskej škole Turzovka – Šárky 463 konal „Deň otvorených dverí“. Kolektív učiteliek v MŠ si dôkladne pripravil edukačné aktivity a činnosti s deťmi, ktoré boli smerované hlavne pre budúce 5 - 6 ročné deti, ktoré nastúpia do MŠ od 1. septembra 2015.
Očakávali sme väčší záujem zo strany rodičov a ich detí o dianie v našej MŠ, aj z dôvodu, že v súčasnosti prebieha zápis detí do materskej školy pre školský rok 2015/2016.
Bola pre nás veľkým sklamaním skutočnosť, že našu MŠ v tento deň navštívilo len dvanásť rodičov s deťmi, pričom sme sa snažili rodičov vopred informovať prostredníctvom médií, web stránok, formou nástenky v hlavnej chodbe v MŠ atď.
Taktiež boli sklamané aj naše panie kuchárky, ktoré vynaložili svoje úsilie na prípravu chutných nátierok, ktoré chceli ponúknuť rodičom a deťom.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac MÁJ 2019 sa bude vyberať:


Pondelok - 6.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Utorkok - 7.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Štvrtok - 9.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Piatok - 10.5.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Pondelok - 13.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.