Jarná turistická vychádzka

28.04.2014 10:15

Deti „Včielky“ z triedy č.5 sa 28. 04. 2014 vybrali na turistickú vychádzku na Bukovinu. Cieľom našej vychádzky bolo prostredníctvom zážitkového učenia poznať a určiť hlavné znaky jarnej prírody, vyhľadávať a pozorovať voľne žijúce živočíchy – hmyz, ich charakteristické znaky, zdôvodniť škodlivosť a užitočnosť hmyzu. Prírodné prostredie je najvhodnejším miestom na získavanie skúseností a chápanie súvislostí a miestom učenia sa. Náš návrat bol spojený s príjemnou únavou a pekným zážitkom.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61



Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Poverená riadením MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.eu



Vedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac Október 2019 sa bude vyberať:

Pondelok - 07.10.2019
od 7.00 h. do 15.45 h.

Utorok - 08.10.2019
od 7.00 h. do 12.00 h.

Streda - 09.10.2019
od 7.00 h. do 15.45 h.

Štvrtok - 10.10.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.

Piatok - 11.10.2019
od 7.00 h. do 12.00 h.


Prosíme rodičov, ktorí ešte neuhradili stravné, aby tak urobili v uvedené termíny.


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.