Jesenná turistická vychádzka

07.10.2015 09:45

Cieľ: Zvládnuť vychádzku do blízkeho prírodného okolia. Poznávať, rozlišovať rozdiel medzi listnatým a ihličnatým stromom.

Tematický okruh: PRÍRODA

Kompetencie:  psychomotorické - ovládať pohybový aparát a telesné funkcie
                           učebné - pozorovať, skúmať, prejavovať zvedavosť, poznávať
                          kognitívne:  hodnotiť prírodné prostredie – odpadky v Kysuci....

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Poverená riadením MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.