KINDEROLYMPIÁDA 2014

22.05.2014 08:47

Dňa 22. 05.2014 sa v MŠ Turzovka - Šárky  uskutočnila športová olympiáda deti predškolského veku. Sily si v nej merali 5 - 6 ročné deti.  Súťažilo sa v disciplíne - beh na dvadsať metrov, hod do diaľky a skok do diaľky.

Beh chlapcov:
    1. miesto: Patrik Kupšo
                                  2. miesto: Dominik Michálek
                                       3. miesto: Tomotej Staník


Beh dievčatá:      1. miesto: Júlia Jarošová
                                  2. miesto: Nina Zahatlanová
                                       3. miesto: Katarína Ulčáková


Hod chlapcov:     1. miesto: Peter Šupica
                                  2. miesto: Šimon Stríček
                                       3. miesto: Jakub Vráblik


Hod dievčat:         1. miesto: Nina Zahatlanová
                                  2. miesto: Alexandra Bugalová
                                      3. miesto: Katarína Ulčáková


Skok chlapcov:     1. miesto: Šimon Stríček
                                     2. miesto: Peter Šupica
                                          3. miesto: Patrik Kupšo


Skok dievčat:        1. miesto: Ema Jančíková
                                    2. miesto: Nikola Sapietová
                                         3. miesto: Júlia Hadrabová

Mladší kamaráti športovcov povzbudzovali potleskom a pokrikmi. V závere bolo vyhodnotenie olympiády. Deti získali diplomy a medaile a samozrejme sladkú odmenu. Deťom prajeme v ďalšom športovaní veľa úspechov.

Viac fotografií nájdete vo fotogalérií tu.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac JÚN a JÚL 2019 /pre deti, ktoré sú prihlásené na prázdniny/ sa bude vyberať:


Štvrtok - 6.6.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Pondelok - 10.6.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Utorok - 11.6.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Streda - 12.6.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Štvrtok - 13.6.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.