Literárna tvorba pani učiteľky Anny Holubčíkovej

03.02.2014 15:20

Dňa 3.2.2014 sa v našej MŠ uskutočnilo zasadanie metodického združenia, na ktorom hlavným bodom programu bolo oboznámenie s literárnou tvorbou pani učiteľky Anny Holubčíkovej. Pani učiteľka Anna Holubčíková sa každoročne zapája do celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti pedagogických zamestnancov „CHALUPKOVO BREZNO“. Svoj obdivuhodný talent prenáša do malých básnických diel, z ktorých vznikli aj nasledovné zbierky básní: V detskej duši, Predškolácke jednohubky, Nebojme sa zvieratiek, Malinkým, Veľké športové problémy malých tvorov. Jej talent sa odzrkadlil v získaní rôznych ocenení na spomínanom podujatí „Chalupkovo Brezno“:
rok 2006 – získala Zlaté pásmo                                                                                           
rok 2007 – získala Strieborné pásmo                                                                                               
rok 2008 – získala Cenu prezidenta SR a Zlaté pásmo
rok 2010 – získala Strieborné pásmo                                                                                                        
rok 2011 – získala Strieborné pásmo
rok 2013 – získala Zlaté pásmo.                                                                                                     
rok 2011 – získala Strieborné pásmo

rok 2013 – získala Zlaté pásmo.    
                                                                                                    
Pani učiteľka Holubčíková bola ocenená aj v súťaži pre pedagógov – „EKO knižka ježka Separka“. Do ďalšej práce jej prajeme veľa tvorivých nápadov.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61



Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Poverená riadením MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.eu



Vedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac November 2019 sa bude vyberať:

Streda - 06.11.2019
od 7.00 h. do 15.45 h.

Štvrtok - 07.11.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.

Piatok - 08.11.2019
od 7.00 h. do 12.00 h.

Utorok - 12.11.2019
od 7.00 h. do 15.45 h.

Streda - 13.11.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.


Prosíme rodičov, aby na úhradu stravného dodržiavali uvedené termíny.


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.