Literárna tvorba pani učiteľky Anny Holubčíkovej

03.02.2014 15:20

Dňa 3.2.2014 sa v našej MŠ uskutočnilo zasadanie metodického združenia, na ktorom hlavným bodom programu bolo oboznámenie s literárnou tvorbou pani učiteľky Anny Holubčíkovej. Pani učiteľka Anna Holubčíková sa každoročne zapája do celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti pedagogických zamestnancov „CHALUPKOVO BREZNO“. Svoj obdivuhodný talent prenáša do malých básnických diel, z ktorých vznikli aj nasledovné zbierky básní: V detskej duši, Predškolácke jednohubky, Nebojme sa zvieratiek, Malinkým, Veľké športové problémy malých tvorov. Jej talent sa odzrkadlil v získaní rôznych ocenení na spomínanom podujatí „Chalupkovo Brezno“:
rok 2006 – získala Zlaté pásmo                                                                                           
rok 2007 – získala Strieborné pásmo                                                                                               
rok 2008 – získala Cenu prezidenta SR a Zlaté pásmo
rok 2010 – získala Strieborné pásmo                                                                                                        
rok 2011 – získala Strieborné pásmo
rok 2013 – získala Zlaté pásmo.                                                                                                     
rok 2011 – získala Strieborné pásmo

rok 2013 – získala Zlaté pásmo.    
                                                                                                    
Pani učiteľka Holubčíková bola ocenená aj v súťaži pre pedagógov – „EKO knižka ježka Separka“. Do ďalšej práce jej prajeme veľa tvorivých nápadov.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac MÁJ 2019 sa bude vyberať:


Pondelok - 6.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Utorkok - 7.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Štvrtok - 9.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Piatok - 10.5.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Pondelok - 13.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.