,,Nasadať, cestujeme AUTOBUSOM “

06.06.2017 11:37

Deti z MŠ Turzovka (triedy č.3, č.4) sa dňa 6.6.2017 vybrali poznávať a dodržiavať pravidlá správania sa cestujúceho v hromadnej doprave – v autobuse. Oslovili sme firmu Danza Trans,  p.Daniela Zajaca - konateľa firmy a p. Štefana  Feketeho, ktorí pripravili pre nás pútavú prednášku. Oboznámili deti s účelom autobusovej dopravy, správaním sa v autobuse, bezpečnosťou pri nastupovaní a vystupovaní. Pre niektoré deti to bol úplne nový zážitok, viezli sa v ňom prvý krát. V krásnom, čistom a príjemnom interiéri autobusu, pripútaní bezpečnostnými pásmi sme opustili areál a pán vodič autobusu nás previezol okolím nášho mesta.

Ďakujeme veľmi pekne firme Danza Trans za krásny a poučný zážitok, ochotný a milý prístup, sladké občerstvenie a želáme samé šťastné kilometre na cestách.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac JÚN a JÚL 2019 /pre deti, ktoré sú prihlásené na prázdniny/ sa bude vyberať:


Štvrtok - 6.6.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Pondelok - 10.6.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Utorok - 11.6.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Streda - 12.6.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Štvrtok - 13.6.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.