Objavovanie krás jesennej prírody

26.10.2015 13:44

OBJAVOVANIE KRÁS JESENNEJ  PRÍRODY

Dňa 26.10.2015 sa deti našej triedy zúčastnili turistickej vychádzky na Bukovine. Deti si overovali poznatky o jesennej prírode priamym pozorovaním prírody. Obdivovali sfarbenie listnatých stromov, červené plody Jarabiny, veveričku, ktorá ukázala deťom akrobatické skoky z konára na konár, zo stromu na strom. Pozornosť deti upútali aj odpadky, voľne rozhádzané po lese.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Poverená riadením MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.