Opäť k nám zavítali lesní pedagógovia

25.11.2014 07:38

Po čase k nám do materskej školy dňa opäť 25.11.2014 prišiel pán Ing. Milan Laš so svojím kolegom Ing. Jozefom Vajsom, aby deťom veselou a hravou formou priblížili život v lese pred príchodom zimy. Deti sa oboznámili s rôznymi semienkami stromov, spoznali zaujímavosti života jazveca, zasúťažili si v hre na diviačiky, precvičili si pohotové reakcie pri hre na vtáčiky, ktoré si zbierajú potravu. Lesní pedagógovia nezabudli deťom pripomenúť, že už nadišiel čas, aby sme sa začali starať o  vtáčiky a priniesli nám i potrebné krmivo do kŕmidiel v školskej záhrade. Prežili sme opäť zaujímavé chvíle plné nových poznatkov a veselej nálady.
Ďakujeme a tešíme  sa na ďalšie stretnutie!                                                                     Trieda č. 4

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac MÁJ 2019 sa bude vyberať:


Pondelok - 6.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Utorkok - 7.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Štvrtok - 9.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Piatok - 10.5.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Pondelok - 13.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.