Orientačný beh - "Hľadaj rozprávku"

04.11.2015 11:38

Orientačný beh - „Hľadaj rozprávku“

Dňa 3. a 4. novembra nám jesenné počasie umožnilo uskutočniť orientačný beh, do ktorého sa zapojili všetky deti predškolského veku.

Cieľ: Rozvíjať u detí rýchlu reakciu, postreh, vzájomnú ohľaduplnosť a schopnosť poskytovať a prijímať pomoc v orientačnom behu.

Úlohou detí bolo čo najrýchlejšie nájsť rozprávkové postavičky/ napr. z rozprávky „ Ako išlo vajce na vandrovku“/. Deti si navzájom pomáhali, radili si a preto úlohu ľahko zvládli. Odmenou pre deti boli medaily a sladká odmena a pre pani učiteľky- šťastný úsmev na detských tvárach.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac DECEMBER 2018 sa bude vyberať:


Štvrtok - 06.12.2018
od 7.00 h. do 14,30 h.

Piatok - 07.12.2018
od 7.00 h. do 13,00 h.

Pondelok - 10.12.2018
od 7.00 h. do 15,45 h.

Utorok - 11.12.2018
od 7.00 h. do 12,00 h.

Streda - 12.12.2018
od 7.00 h. do 15,45 h.


Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.