Orientačný beh - "Hľadaj rozprávku"

04.11.2015 11:38

Orientačný beh - „Hľadaj rozprávku“

Dňa 3. a 4. novembra nám jesenné počasie umožnilo uskutočniť orientačný beh, do ktorého sa zapojili všetky deti predškolského veku.

Cieľ: Rozvíjať u detí rýchlu reakciu, postreh, vzájomnú ohľaduplnosť a schopnosť poskytovať a prijímať pomoc v orientačnom behu.

Úlohou detí bolo čo najrýchlejšie nájsť rozprávkové postavičky/ napr. z rozprávky „ Ako išlo vajce na vandrovku“/. Deti si navzájom pomáhali, radili si a preto úlohu ľahko zvládli. Odmenou pre deti boli medaily a sladká odmena a pre pani učiteľky- šťastný úsmev na detských tvárach.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

 


Zápis detí do MŠ sa predlžuje do 30.04.2020.


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.