Oslava MDD v materskej škole

01.06.2015 15:58


Prvý jún  každoročne patrí deťom. Nebolo tomu  inak ani toho roku. Oslava Dňa detí prebiehala v materskej škole. Deti sa zabávali rôznymi súťažami, tancom a spevom. V meste pred kultúrnym domom bola vyhodnotená súťaž „Nakresli si rozprávočku“. Odmenou za krásne výtvory bola jazda na netradičnom kolotoči a spoločné hodobno- pohybové hry. V popoludňajších hodinách sa deti zúčastnili zábavných súťaží vo svete rozprávok usporiadaných Centrom voľného času v Turzovke. Súťažiace deti, ktoré boli úspešné v chytaní rybičiek, hádzaní loptičiek, váľaní kúžeľov... dostali za odmenu sladkosti.
Deviateho júna pripravil už deťom známy ujo Jano z Oravy veľké prekvapenie. Diskotéka v školskej záhrade sa deťom veľmi páčila a vyžiadali si prísľub od uja Jana, že k ním opäť príde.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac JÚN a JÚL 2019 /pre deti, ktoré sú prihlásené na prázdniny/ sa bude vyberať:


Štvrtok - 6.6.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Pondelok - 10.6.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Utorok - 11.6.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Streda - 12.6.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Štvrtok - 13.6.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.