Oslava MDD v materskej škole

01.06.2015 15:58


Prvý jún  každoročne patrí deťom. Nebolo tomu  inak ani toho roku. Oslava Dňa detí prebiehala v materskej škole. Deti sa zabávali rôznymi súťažami, tancom a spevom. V meste pred kultúrnym domom bola vyhodnotená súťaž „Nakresli si rozprávočku“. Odmenou za krásne výtvory bola jazda na netradičnom kolotoči a spoločné hodobno- pohybové hry. V popoludňajších hodinách sa deti zúčastnili zábavných súťaží vo svete rozprávok usporiadaných Centrom voľného času v Turzovke. Súťažiace deti, ktoré boli úspešné v chytaní rybičiek, hádzaní loptičiek, váľaní kúžeľov... dostali za odmenu sladkosti.
Deviateho júna pripravil už deťom známy ujo Jano z Oravy veľké prekvapenie. Diskotéka v školskej záhrade sa deťom veľmi páčila a vyžiadali si prísľub od uja Jana, že k ním opäť príde.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

Škôlkarská pošta


Zápis detí do MŠ sa predlžuje do 30.04.2020.


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.