OVOCNO-ZELENINOVÁ SLÁVNOSŤ

11.10.2017 13:24

Trieda č. 4, 5-6 ročné deti             Dátum: 11.10.2017       Počet detí: 15

Dňa 11.10. sa naša trieda č. 4 zapojila do prípravy „ Jesennej slávnosti“. Deti si zopakovali  poznatky  o ovocí a zelenine  a vyskúšali si to aj prakticky strúhaním jabĺk a mrkve a prípravou ďalších zdravých pochúťok. Takmer samostatne si pripravili  ovocno- zeleninový šalátik, banánovo-piškótové jednohubky  a rôzne zeleninove dobroty. Preverili sme aj zmysly našich šikovných predškolákov. Zo zaviazanými očami hádali názvy ovocia a zeleniny, následne ich aj ochutnávali. Deti vyrobili rôzne postavičky z ovocia i zeleniny a dotvárali ich prírodným materiálom.  Slávnosť sme ukončili pesničkou a básňou  o ovocí.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665



Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac MÁJ 2019 sa bude vyberať:


Pondelok - 6.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Utorkok - 7.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Štvrtok - 9.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Piatok - 10.5.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Pondelok - 13.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.