Prechádzka v prírode

10.10.2013 12:45

Dňa 9.10.2013 sa vybrali pani učiteľky s deťmi z triedy č. 1 na dlhšiu jesennú prechádzku smerom Pod kopanicou popri rieke Kysuca, aby využili ešte posledné letné lúče babieho leta.

Pozorovali zmeny v prírode - opadané lístie, jeho sfarbenie, jesenné plody - šípky, trnky, glgovky (hloh) - konáriky priniesli do MŠ. Pozreli sa aj hlbšie do lesa, kde deti našli šišky, muchotrávky - pripomenuli si, že môžu byť jedovaté, preto sa nezbierajú, sledovali život v mravenisku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na spiatočnej ceste do MŠ súťažili v behu od jednej mety k druhej. Úlohou detí bolo vyštartovať na dohovorený povel. Deti si vychádzku užili dôkazom čoho bolo, že na poobedňajšom odpočinku všetci sladko odfukovali.
Prierezová téma: DV - vesty, terčík

Tematický okruh: Príroda
Špec. cieľ: pozorovať zmeny v prírode,
charakteristické znaky
Uč. kom.: pozorovať, klásť otázky a hľadať odpoveď
KOG: porovnávať
POM: mať radosť z pohybu
INF: prejaviť radosť zo získaných skúseností
Stratégie: vychádzka, pozorovanie, zber prírodnín, pohybové aktivity
Organ. forma: PV, EA
               
                                                                                                 

                                                                            p. uč. Janka Kyjanicová
                      
                                                                    Eva Porvazníková

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Poverená riadením MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac Október 2019 sa bude vyberať:

Pondelok - 07.10.2019
od 7.00 h. do 15.45 h.

Utorok - 08.10.2019
od 7.00 h. do 12.00 h.

Streda - 09.10.2019
od 7.00 h. do 15.45 h.

Štvrtok - 10.10.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.

Piatok - 11.10.2019
od 7.00 h. do 12.00 h.


Prosíme rodičov, ktorí ešte neuhradili stravné, aby tak urobili v uvedené termíny.


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.