Prechádzka v prírode

10.10.2013 12:45

Dňa 9.10.2013 sa vybrali pani učiteľky s deťmi z triedy č. 1 na dlhšiu jesennú prechádzku smerom Pod kopanicou popri rieke Kysuca, aby využili ešte posledné letné lúče babieho leta.

Pozorovali zmeny v prírode - opadané lístie, jeho sfarbenie, jesenné plody - šípky, trnky, glgovky (hloh) - konáriky priniesli do MŠ. Pozreli sa aj hlbšie do lesa, kde deti našli šišky, muchotrávky - pripomenuli si, že môžu byť jedovaté, preto sa nezbierajú, sledovali život v mravenisku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na spiatočnej ceste do MŠ súťažili v behu od jednej mety k druhej. Úlohou detí bolo vyštartovať na dohovorený povel. Deti si vychádzku užili dôkazom čoho bolo, že na poobedňajšom odpočinku všetci sladko odfukovali.
Prierezová téma: DV - vesty, terčík

Tematický okruh: Príroda
Špec. cieľ: pozorovať zmeny v prírode,
charakteristické znaky
Uč. kom.: pozorovať, klásť otázky a hľadať odpoveď
KOG: porovnávať
POM: mať radosť z pohybu
INF: prejaviť radosť zo získaných skúseností
Stratégie: vychádzka, pozorovanie, zber prírodnín, pohybové aktivity
Organ. forma: PV, EA
               
                                                                                                 

                                                                            p. uč. Janka Kyjanicová
                      
                                                                    Eva Porvazníková

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac JÚN a JÚL 2019 /pre deti, ktoré sú prihlásené na prázdniny/ sa bude vyberať:


Štvrtok - 6.6.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Pondelok - 10.6.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Utorok - 11.6.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Streda - 12.6.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Štvrtok - 13.6.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.