PROJEKT "KRUHÁČIK"

11.11.2016 10:19

Dopravná výchova sa realizuje už v predprimárnom vzdelávaní.  Deti postupne získavajú základné návyky správania sa na cestách v pozícii chodcov, cyklistov, poznatky o dopravných značkách, dopravných prostriedkoch, o používaní reflexných prvkov. Nadácia Volkswagen Slovakia úspešne podporuje zmysluplné vzdelávacie projekty na Slovensku. Materská škola Turzovka – Šárky sa zapojila do grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia. Vypracovaním projektu "Kruháčik" získala finančný grant vo výške 1.000 Eur na jeho realizáciu.
Cieľom projektu  je vnášať prvky dopravnej výchovy do edukačného procesu v materskej škole. Projekt je zameraný na osvojenie si poznatkov pravidiel cestnej premávky, bezpečnosti a etickom správaní sa na komunikáciách, predchádzanie nehodám, utvárať a následne v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného a disciplinovaného správania sa v cestnej premávke podľa pravidiel v role chodca, cyklistu, korčuliara či spolujazdca.
Prínosom projektu je vytvorenie podmienok na edukačný výchovno – vzdelávací proces.
Realizácia projektu prebieha  v materskej škole od júla do 31. októbra 2016 vo vekovej kategórií detí od 3  do 6 rokov. Zakúpenie dopravného ihriska prispelo  k vyššej bezpečnosti a zníženiu nehodovosti na cestách.

Aktivity, ktoré realizujeme v rámci projektu:
Dopravný policajt: beseda s príslušníkom dopravnej polície o dodržiavaní a praktickom uplatňovaní základných pravidiel bezpečnosti pri chôdzi a jazde na chodníku a na dopravnom ihrisku.
Detský vodičák: na dopravnom ihrisku v spolupráci s dopravnou políciou prakticky uplatňovať a overovať zásady bezpečného správania pri jazde na bicykli, kolobežke, odrážadle so získaním detského vodičáka.
Môj priateľ bicykel: naučiť deti, aby jazdili s ochrannou prilbou a reflexnou vestou.
Vidieť a byť videný: na vychádzkach používať reflexné vesty a pásky a motivovať postupne deti k tomu, aby mali snahu a zodpovednosť byť viditeľní na ceste.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac MÁJ 2019 sa bude vyberať:


Pondelok - 6.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Utorkok - 7.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Štvrtok - 9.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Piatok - 10.5.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Pondelok - 13.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.