PROJEKT "KRUHÁČIK"

11.11.2016 10:19

Dopravná výchova sa realizuje už v predprimárnom vzdelávaní.  Deti postupne získavajú základné návyky správania sa na cestách v pozícii chodcov, cyklistov, poznatky o dopravných značkách, dopravných prostriedkoch, o používaní reflexných prvkov. Nadácia Volkswagen Slovakia úspešne podporuje zmysluplné vzdelávacie projekty na Slovensku. Materská škola Turzovka – Šárky sa zapojila do grantového programu Nadácie Volkswagen Slovakia. Vypracovaním projektu "Kruháčik" získala finančný grant vo výške 1.000 Eur na jeho realizáciu.
Cieľom projektu  je vnášať prvky dopravnej výchovy do edukačného procesu v materskej škole. Projekt je zameraný na osvojenie si poznatkov pravidiel cestnej premávky, bezpečnosti a etickom správaní sa na komunikáciách, predchádzanie nehodám, utvárať a následne v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného a disciplinovaného správania sa v cestnej premávke podľa pravidiel v role chodca, cyklistu, korčuliara či spolujazdca.
Prínosom projektu je vytvorenie podmienok na edukačný výchovno – vzdelávací proces.
Realizácia projektu prebieha  v materskej škole od júla do 31. októbra 2016 vo vekovej kategórií detí od 3  do 6 rokov. Zakúpenie dopravného ihriska prispelo  k vyššej bezpečnosti a zníženiu nehodovosti na cestách.

Aktivity, ktoré realizujeme v rámci projektu:
Dopravný policajt: beseda s príslušníkom dopravnej polície o dodržiavaní a praktickom uplatňovaní základných pravidiel bezpečnosti pri chôdzi a jazde na chodníku a na dopravnom ihrisku.
Detský vodičák: na dopravnom ihrisku v spolupráci s dopravnou políciou prakticky uplatňovať a overovať zásady bezpečného správania pri jazde na bicykli, kolobežke, odrážadle so získaním detského vodičáka.
Môj priateľ bicykel: naučiť deti, aby jazdili s ochrannou prilbou a reflexnou vestou.
Vidieť a byť videný: na vychádzkach používať reflexné vesty a pásky a motivovať postupne deti k tomu, aby mali snahu a zodpovednosť byť viditeľní na ceste.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

Škôlkarská pošta

 

Stravné na mesiac September 2020 sa bude ešte vyberať:

Pondelok - 07.09.2020 od 7,00 -do 14,30 h.

Utorok - 08. 09. 2020 od 7,00 h.do 15,30 h.

Streda - 09.09. 2020 od 7,00 h. do 12,00 h.

 


Prosíme rodičov, aby na úhradu stravného dodržiavali:

  • uvedené termíny
  • vstup do kancelárie po jednom
  • prekrytie horných dýchacích ciest
  • dezinfekciu rúk.

Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.