Projekt "Kruháčik"

07.07.2016 14:37

Ja a bicykel

 

Dátum: 07. 07. 2016

Tematický okruh: PRÍRODA

Výkonový štandard: Zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti.

Výchovno - vzdelávací cieľ: Prakticky uplatniť nadobudnuté pohybové zručnosti spojené s bicyklovaním.

Veková kategória: 5 – 6 ročné deti

 Psychomotorické kompetencie: ovláda pohybový aparát a telesné funkcie, používa osvojené spôsoby pohybových činností v nových, neznámych, problémových situáciách, správa sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a k zdraviu iných

Pomôcky: bicykle, reflexné vesty, dopravné značky, prilby, chrániče

Realizácia aktivity: skupinová forma práce – 5 detí

Uskutočneniu aktivity predchádzala návšteva mestského policajta v našej MŠ, kde boli deti pútavou formou oboznámené s problematikou dopravnej výchovy, súčasťou ktorej je aj bicyklovanie. Deti si priniesli bicykle z domu po oslovení rodičov. Na dopravnom ihrisku v Areáli športu a zdravia si deti prakticky vyskúšali jazdu na bicykli s využitím reflexných prvkov, ochrannej prilby.

•             názorná ukážka cyklistickej trasy, po ktorej budeme jazdiť

•             spôsob ovládania bicykla

•             nasadnutie, rozbiehanie, pozvoľné brzdenie, zosadnutie

•             upevnenie poznatkov o dopravných značkách, využitie pri bicyklovaní

•             riešenie jednoduchých dopravných situácií, napr. pri prechode pre chodcov, križovatka, spôsob bezpečnej jazdy, predvídavosť na ceste

•             vyhodnotenie jazdy zručnosti, odmena detí cyklistickými preukazmi

Reflexia: Čím bol zaujímavý dnešný deň pre vás? Čo ste sa naučili? Aké to bolo byť ozajstným účastníkom cestnej premávky? Aké máte problémy pri obsluhe bicykla? Bicyklujete s rodičmi?

Odporúčania:

- v spolupráci s rodičmi usilovať o zdokonalenie  zručností spojené s bicyklovaním

- túto aktivitu je možné realizovať až po osvojení zručností s obsluhou bicykla

- uvítali by sme zakúpenie bicyklov pre MŠ na využitie v edukačných aktivitách, ako napr. praktické demonštrácie, súťaže, cyklistické podujatia. 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

Škôlkarská pošta

 

Stravné na mesiac September 2020 sa bude ešte vyberať:

Pondelok - 07.09.2020 od 7,00 -do 14,30 h.

Utorok - 08. 09. 2020 od 7,00 h.do 15,30 h.

Streda - 09.09. 2020 od 7,00 h. do 12,00 h.

 


Prosíme rodičov, aby na úhradu stravného dodržiavali:

  • uvedené termíny
  • vstup do kancelárie po jednom
  • prekrytie horných dýchacích ciest
  • dezinfekciu rúk.

Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.