PROJEKT "KRUHÁČIK"

25.10.2017 15:07

Besiedka s príslušníkmi dopravnej polície

 

Dňa 25. októbra 2016 zorganizovala naša MŠ v spolupráci s príslušníkmi dopravnej polície dopravné dopoludnie pre deti. Beseda bola zameraná na dopravnú výchovu - na praktické uplatňovanie základných pravidiel bezpečnosti pri chôdzi a jazde na chodníku a dopravnom ihrisku, správanie sa na ceste.


 

 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

Škôlkarská pošta


Zápis detí do MŠ sa predlžuje do 30.04.2020.


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.