Quilling, ktorý spája

27.03.2015 13:50


Už ste počuli o Quillingu? Že nie? Zjednodušene by sa dalo povedať, že ide o zdobenie pomocou ruličiek papiera. Základom tejto techniky je rolovanie, stláčanie, krútenie a rôzne iné tvarovanie prúžkov papiera, ktoré následne aranžujete a vytvárate tak nádherné a originálne vzory. Túto kreatívnu techniku sme si mali možnosť vyskúšať na tvorivých dielňach v Spojenej škole sv. Jozefa internátnej v Turzovke dňa 27.03.2015.

Súčasťou bola prehliadka nádherných prác a výtvorov detí, pútavá prezentácia a následná praktická časť, kde si deti a pani učiteľky mohli vlastnoručne vytvárať dielka touto technikou. Atmosféra, akú sme si už v rámci spolupráce s touto školou vychutnali, bola naozaj príjemná a tvorivá.

Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať pani riaditeľke PaedDr. Viere Vahančíkovej, Mgr. Ladislavovi Čuboňovi a Mgr. Pavle Vojtekovej ako i ostatným zamestnancom a deťom školy za tieto tvorivé dielne. Prajeme im veľa úspechov, síl a Božského požehnania.

                                                                                           Eva Porvazníková, zástupkyňa riaditeľky MŠ


—————

Späť


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac APRÍL 2019 sa bude vyberať:


Štvrtok - 4.4.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Piatok - 5.4.2019
od 7.00 h. do 13,30 h.

Pondelok - 8.4.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Utorok - 9.4.2019
od 7.00 h. do 14,45 h.

Štvrtok - 11.4.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.