Slávnostné odovzdávanie strieborných plakiet

06.12.2013 13:32

Výkonná rada Územného spolku Slovenského Červeného kríža v spolupráci s Hemtologicko-transfuziológickým oddelením KNsP v Čadci uskutočnila dňa 6. decembra 2013 slávnostné odovzdávanie strieborných plakiet prof. MUDr. Jána Janského. Strieborná plaketa, ktorá sa udeľuje za 20 násobné darcovstvo bola udelená i našej zamestnankyni Alena Smažáková. Vysoko hodnotíme tento šľachetný čin, pretože svojou krvou mnohokrát pomohla bez nároku na odmenu zachrániť a prinavrátiť zdravie deťom, matkám, otcom a členom našej spoločnosti. Uvedomenie si dôležitosti týchto vecí je krokom k uvedomeniu si krehkosti ľudského bytia, krokom k tomu, aby sme si vážili ľudský život.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

 


Zápis detí do MŠ sa predlžuje do 30.04.2020.


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.