Slávnostné otvorenie dopravného ihriska v Materskej škole Turzovka Šárky

07.06.2018 13:38

    Vo štvrtok, 7. júna 2018 o 10.00, hodine sa uskutočnilo otvorenie zrekonštruovaného  detského dopravného ihriska v našej materskej škole. Po úvodnom slove a privítaní všetkých prítomných pani riaditeľkou MŠ Máriou Giertlovou, dostal slovo primátor Mesta Turzovka, Judr. Ľubomír Golis, ktorý sa poďakoval všetkým, ktorí svojou činnosťou prispeli k obnoveniu a skrášleniu tohto priestoru v areáli MŠ: Ing  Jánovi Červeníkovi, z úseku výstavby a rozvoja Mesta Turzovka, zamestnancom Mestského podniku služieb Turzovka. Prítomným sa prihovoril aj Judr. Martin Birka, poslanec MsZ Turzovka a člen Rady školy pri MŠ, ktorý obdaril novými bicyklami, kolobežkami a odrážadlami a prilbami.   A mohlo sa začať jazdiť.

    Otvorenie ihriska spestrila výzdoba exteriéru výtvarnými prácami detí s dopravnou  tematikou a tanečné vystúpenie našich detí. Nasledovalo slávnostné prestrihnutie pásky p. primátorom, p. Birkom, p. riaditeľkou MŠ. Príslušníci dopravnej Polície oboznámili deti s pravidlami cestnej premávky, predviedli deťom ukážku práce psovodov, policajnej techniky. Neoddeliteľnou súčasťou bola aj ukážka práce a techniky Dobrovoľného hasičského zboru Turzovka. Vyvrcholením podujatia bolo vytvorenie peny, v ktorej sa deti dosýtosti vyšantili.

    Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, pánovi primátorovi JUDr. Ľubomírovi Golisovi, p. JUDr. Martinovi Birkovi a príslušníkom Polície SR, Hasičom Turzovka,  p. riaditeľke CVČ Turzovka Anne Veselkovej a p. Miroslavovi Trúchlemu za ozvučenie priebehu tejto akcie.

    Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na realizácii vzniku detského dopravného ihriska, najmä Mestu Turzovka a Mestskému podniku služieb Turzovka, ktorí umožnili našim deťom preveriť si svoje poznatky z dopravnej výchovy v praxi v chránenom prostredí MŠ a tým     prispieť k zvýšenej bezpečnosti detí.


 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

Škôlkarská pošta

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac Júl 2020 sa bude vyberať:

 

Streda - 24.06.2020

od 7.00 h. do 14.30 h.

 

Štvrtok - 25.06.2020

od 7.00 h. do 14.30 h.

 

Piatok - 26.06.2020

od 7.00 h. do 12.00 h.

 

 

Preplatky predškolákom sa budú vracať

v septembri.


Prosíme rodičov, aby na úhradu stravného dodržiavali:

  • uvedené termíny
  • vstup do kancelárie po jednom
  • prekrytie horných dýchacích ciest
  • dezinfekciu rúk.

Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.