Športová olympiáda

18.06.2018 16:37

V duchu olympijskej myšlienky zorganizovala naša materská škola športovú súťaž pre predškolákov, pod názvom ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA. Dňa 18. 06. 2018 sa stretlo 25 najlepších športovcov z jednotlivých tried: 4, 7, 9, 10 a 11 v areáli materskej školy. Na športovú plochu sa športovci zoradili a vypočuli si príhovor pani učiteľky Anky Ďurinovej. Potom športovci predniesli s pani učiteľkou Sonkou Bielčikovou sľub o dodržiavaní pravidiel súťaženia v duchu fair play:

„MY OLYMPIONICI SĽUBUJEME, ŽE BUDEME DODRŽIAVAŤ PRAVIDLÁ OLYMPIJSKÝCH ŠPORTOVÝCH HIER, ČESTNE, SPRAVODLIVO A ODVÁŽNE SÚŤAŽIŤ!“

Po prednesení sľubu, nasledovala rozcvička, ktorú nám spríjemňovala hudba.
Po úvodnej slávnosti  začalo športové zápolenie v jednotlivých disciplínach. Deti ukázali svoju šikovnosť v troch disciplínach. Najskôr sa deti rozdelili do dvoch skupín, skok do diaľky z miesta a beh na 20 m, ktoré sa plnili súbežne. Po splnení týchto dvoch disciplín, nasledoval hod do diaľky.
Na základe výsledkov malých športovcov, môžeme potvrdiť, že deti sú talentované a šport a súťaženie ich baví. Mladšie deti ich s radosťou a nadšením povzbudzovali a držali každému súťažiacemu všetky palce.
Na záver športového dňa si najlepší športovci, pri slávnostnom odovzdávaní prevzali krásne medaile, diplomy a sladkú odmenu. Okrem víťazov boli odmenené aj ostatné deti medailami a sladkou odmenou.

Medzi žiakmi, ktorí dosiahli najlepšie športové výsledky patrili:

    1. BEH NA 20m

    Chlapci:    1.   Lukáš Kubačka                        Dievčatá:    1.   Timea Čopeková
                         2.  Adam Fekete                                                    2.  Sonka Chudejová
                         3.  Šimon Kubík                                                    3.  Barbora Suranová

    2. HOD DO DIAĽKY

Chlapci:   1.   Matúš Striček                            Dievčatá:     1.  Silvia Pavlíková
                    2.  Boris Bytčánek                                                 2.  Michaela Pupíková
                    3.  Samuel Čerňan                                                 3.  Sonka Chudejová

    3. SKOK DO DIAĽKY Z MIESTA 

Chlapci:    1.  Matúš Striček                              Dievčatá:   1.  Michaela Pupíková
                     2.  Boris Bytčánek                                                2.  Barbora Suranová
                     3.  Lukáš Červenec                                               3.  Alexandra Majerčíková

Ani na detí z mladších tried sme nezabudli. Pripravili sme si pre nich rôzne zaujímavé stanovištia. Napríklad „pavučina“ kde si deti precvičili svalstvo celého tela a ohybnosť chrbtice tým , že museli preliezať, podliezať pomedzi pavučie nite; rôzne „loptové hry“; „prekážkovú dráhu“ tu si deti zdokonaľovali základné lokomočné pohyby; „bicyklovanie“.

Na koniec je potrebné poďakovať všetkým pani učiteľkám za prípravu, všetkým rozhodcom, organizátorom, ktorý tiež prispeli k zdarnému priebehu olympiády a už sa tešíme na budúci rok, kedy si ju opäť zopakujeme.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

Škôlkarská pošta

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac Júl 2020 sa bude vyberať:

 

Streda - 24.06.2020

od 7.00 h. do 14.30 h.

 

Štvrtok - 25.06.2020

od 7.00 h. do 14.30 h.

 

Piatok - 26.06.2020

od 7.00 h. do 12.00 h.

 

 

Preplatky predškolákom sa budú vracať

v septembri.


Prosíme rodičov, aby na úhradu stravného dodržiavali:

  • uvedené termíny
  • vstup do kancelárie po jednom
  • prekrytie horných dýchacích ciest
  • dezinfekciu rúk.

Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.