Turistická vychádzka, trieda č. 3

01.10.2013 14:50

Dňa 1. októbra, v utorok sme sa vybrali do prírody. Slniečko síce pekne svietilo, ale vietor nám  svojou silou chcel ukázať, že  už  je tu Jeseň. Cestou sme pozorovali okolie, zbierali farebné listy. Na kopci sme sa trošku občerstvili, zabehali si v prírodnom teréne, nadýchali sa čerstvého vzduchu.
A čo všetko sme zistili?
Aká je naša príroda krásna, aké huby rastú v lese, aké divné rastliny ovládli niektoré miesta a žiaľ i to, že do prírody chodia aj ľudia, ktorí si ju nevážia a zanechajú za sebou odpadky.
My sme však pekné deti, my vieme ako sa máme v prírode správať a preto nenechávame odpadky tam, kde nepatria.

Prežili sme pekné dopoludnie a čoskoro si to zopakujeme.

 

 


 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac MÁJ 2019 sa bude vyberať:


Pondelok - 6.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Utorkok - 7.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Štvrtok - 9.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Piatok - 10.5.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Pondelok - 13.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.