Turistická vychádzka, trieda č. 5

02.10.2013 09:43

Dňa 02.10.2013 bola trieda „Veselých lienok“ na turistickej vychádzke. Cieľom turistickej vychádzky bolo:  
• Citlivo vnímať krásy prírody a jej jedinečnosť.
• Prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov.
• Zvládnuť turistickú vychádzku.
Vychádzka sa uskutočnila v lokalite Hlinené popri vodnom toku Kysuce. Deti mali výbornú náladu a s radosťou pozorovali krásy jesennej prírody: farby na listoch, padajúce listy pri fúkaní vetra, sfarbenie listnatých stromov a kríkov, vodné vtáctvo na rieke Kysuca, z mosta ryby žijúce v rieke. Počúvali sme ako fúka vietor, šušťanie listov..., zbierali sme rôzne prírodniny, ktoré sme neskôr použili, v ďalšej aktivite. Objavili sa aj negatívne  faktory: nečistoty pri vodnom toku Kysuca. Po návrate z vychádzky sme na školskom dvore vytvorili podľa výtvarného smeru LAND ART (umenie zeme) srdce vytvorené z nazbieraných javorových listov a kamienkov. Deti prejavili ochranárske postoje k prírode, ktoré vyjadrili vytvorením srdiečka....... 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

 


Zápis detí do MŠ sa predlžuje do 30.04.2020.


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.