Turistická vychádzka, trieda č. 5

02.10.2013 09:43

Dňa 02.10.2013 bola trieda „Veselých lienok“ na turistickej vychádzke. Cieľom turistickej vychádzky bolo:  
• Citlivo vnímať krásy prírody a jej jedinečnosť.
• Prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov.
• Zvládnuť turistickú vychádzku.
Vychádzka sa uskutočnila v lokalite Hlinené popri vodnom toku Kysuce. Deti mali výbornú náladu a s radosťou pozorovali krásy jesennej prírody: farby na listoch, padajúce listy pri fúkaní vetra, sfarbenie listnatých stromov a kríkov, vodné vtáctvo na rieke Kysuca, z mosta ryby žijúce v rieke. Počúvali sme ako fúka vietor, šušťanie listov..., zbierali sme rôzne prírodniny, ktoré sme neskôr použili, v ďalšej aktivite. Objavili sa aj negatívne  faktory: nečistoty pri vodnom toku Kysuca. Po návrate z vychádzky sme na školskom dvore vytvorili podľa výtvarného smeru LAND ART (umenie zeme) srdce vytvorené z nazbieraných javorových listov a kamienkov. Deti prejavili ochranárske postoje k prírode, ktoré vyjadrili vytvorením srdiečka....... 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac MÁJ 2019 sa bude vyberať:


Pondelok - 6.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Utorkok - 7.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Štvrtok - 9.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Piatok - 10.5.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Pondelok - 13.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.