Už sa viem bicyklovať

04.11.2014 10:37

Dňa 4.11.2014 sa predškoláci triedy č. 4 a 5 stretli v Areáli športu a zdravia v Závodí. Deti sa po krátkej rozcvičke zoradili na dopravnom ihrisku, kde si pripomenuli základné dopravné značenia, pravidlá cestnej premávky pre cyklistov a dôležitosť používania ochranných prvkov.

Hlavným cieľom tohto podujatia bolo: - zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti - bicyklovanie,                                                                    
- dodržať zásady ochrany zdravia pri športe.

Deti, ktoré ešte nedokážu samostatne zvládnuť jazdu na bicykli mali možnosť pozorovať svojich šikovných kamarátov. Odmenili ich za to potleskom. Celé dopoludnie nám spríjemnilo slniečko aj keď trošku zubaté.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Poverená riadením MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac November 2019 sa bude vyberať:

Streda - 06.11.2019
od 7.00 h. do 15.45 h.

Štvrtok - 07.11.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.

Piatok - 08.11.2019
od 7.00 h. do 12.00 h.

Utorok - 12.11.2019
od 7.00 h. do 15.45 h.

Streda - 13.11.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.


Prosíme rodičov, aby na úhradu stravného dodržiavali uvedené termíny.


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.