Už sa viem bicyklovať

04.11.2014 10:37

Dňa 4.11.2014 sa predškoláci triedy č. 4 a 5 stretli v Areáli športu a zdravia v Závodí. Deti sa po krátkej rozcvičke zoradili na dopravnom ihrisku, kde si pripomenuli základné dopravné značenia, pravidlá cestnej premávky pre cyklistov a dôležitosť používania ochranných prvkov.

Hlavným cieľom tohto podujatia bolo: - zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti - bicyklovanie,                                                                    
- dodržať zásady ochrany zdravia pri športe.

Deti, ktoré ešte nedokážu samostatne zvládnuť jazdu na bicykli mali možnosť pozorovať svojich šikovných kamarátov. Odmenili ich za to potleskom. Celé dopoludnie nám spríjemnilo slniečko aj keď trošku zubaté.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac DECEMBER 2018 sa bude vyberať:


Štvrtok - 06.12.2018
od 7.00 h. do 14,30 h.

Piatok - 07.12.2018
od 7.00 h. do 13,00 h.

Pondelok - 10.12.2018
od 7.00 h. do 15,45 h.

Utorok - 11.12.2018
od 7.00 h. do 12,00 h.

Streda - 12.12.2018
od 7.00 h. do 15,45 h.


Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.