„Veľkonočné vajíčkovanie“

16.04.2018 15:51

    Vajíčko nie je len symbol jari. Pretože obsahuje zárodok života, bolo v mnohých kultúrach odpradávna aj symbolom plodnosti, života, nesmrteľnosti, vzkriesenia a vďaka škrupinke i pocitu bezpečia. Najznámejším zvykom veľkonočných sviatkov je zdobenie kraslíc.

Techniku dierkovania a voskovania nám prišla do triedy Motýlikov ukázať pani Helenka Fulierová, ktorá sa zdobením kraslíc venuje už dlhý čas. Pri pútavom rozprávaní sa nezaprela jej dlhoročná pedagogická prax a jej umelecké majstrovstvo. Deti nielenže videli postup pri tvorení kraslíc, ale si tieto techniky aj samé vyskúšali. Dierkovanie vajíčok bolo čarovné najmä pre chlapcov, pretože si mohli ,,vŕtať“ malou ozajstnou vŕtačkou. Voskovanie pestrými  farbami, na tak netradičný a krehký podklad ako je vajíčko, bolo pre deti niečím  úplne novým a zaujímavým. Prišli nato, že pri tejto činnosti je potrebná veľká pracovitosť a trpezlivosť.

            Ďakujeme pani Helenke Fulierovej, že sme si mohli pripomenúť naše krásne ľudové zvyky a tradície.

                                                                                                                                      Eva Porvazníková

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac JÚN a JÚL 2019 /pre deti, ktoré sú prihlásené na prázdniny/ sa bude vyberať:


Štvrtok - 6.6.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Pondelok - 10.6.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Utorok - 11.6.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Streda - 12.6.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Štvrtok - 13.6.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.