Výlet do Štramberku

23.06.2015 16:52

V rámci spolupráce zorganizovala MŠ z Frýdlantu nad Ostravicí pre nás spoločný koncoročný výlet do Štramberku. Pani riaditeľka Hiklová nás s deťmi a ich rodičmi srdečne privítala a pozvala do MŠ, kde sme si prezreli celý interiér, vystúpenie detí s krátkym programom. Po chutnom občerstvení sme vyrazili do Štramberku. Prehliadli sme si múzeum bábok, videli sme ako sa vyrábajú tradičné štramberské uši v priamom prenose. Turistickým chodníkom sme vyšli pod hrad, kde sme sa zatúlali aj do kamennej jaskyne. Mestečko Štramberk nás ohúrilo svojou starobylou architektúrou, štýlovými drevenicami, kamennými chodníkmi námetím s krásnym výhľadom. Program bol naozaj pestrý. Odnášali sme si krásne zážitky spojené s poznaním nepoznaného. Samozrejme energiu nám dodávalo sladké pokušenie „štramberské uši“. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac JÚN a JÚL 2019 /pre deti, ktoré sú prihlásené na prázdniny/ sa bude vyberať:


Štvrtok - 6.6.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Pondelok - 10.6.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Utorok - 11.6.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Streda - 12.6.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Štvrtok - 13.6.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.