Zimná vychádzka

12.02.2014 09:54

I keď po snehu niet ani stopy, predsa sme sa naplánovanú turistickú vychádzku rozhodli uskutočniť. Deti priniesli z domu bohatý sortiment potravy pre zvieratá, nezabudli však ani na malé občerstvenie pre seba. Vyzbrojení vhodným oblečením, obuvou a dobrou náladou sme sa zoradili pred materskou školou. Vychádzkou nás sprevádzal „ADAMKO“, ktorého deti ráno počas hier a hrových činností obliekli primerane k ročnému obdobiu.

Cieľom našej vychádzky bolo zvládnuť terénne podmienky vychádzky na Bukovinu, zaujať pozitívny postoj k prírode, zvieratám, prakticky uplatniť nadobudnuté poznatky na základe zážitkového učenia.

Na určenom mieste deti rozvešali dobroty na stromy, kríky. Vtáčikom do donesených kŕmidiel nasypali semienka. Veľkú radosť mali z fotodokumentácie tejto akcie, na fotení ktorej sa podieľali aj samotné deti. Potom sme sa zahrali zábavné enviromentálne hry, ktoré spestrili náš pobyt v prírode.

Cesta do MŠ ubehla veľmi rýchlo, pozastavili sme sa len pri veľkom neporiadku a znečistení lesa plastovým odpadom. Nemôžeme nespomenúť tento negatívny zážitok......nedostatok snehu poskytuje aj takýto pohľad.

 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Poverená riadením MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac September 2019 sa bude vyberať:

Pondelok 09.09.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.

Utorok 10.09.2019
od 7.00 h. do 15.45 h.

Streda 11.09.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.Prosíme rodičov, ktorí ešte neuhradili stravné, aby tak urobili v uvedené termíny.


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.