Zimná vychádzka

12.02.2014 09:54

I keď po snehu niet ani stopy, predsa sme sa naplánovanú turistickú vychádzku rozhodli uskutočniť. Deti priniesli z domu bohatý sortiment potravy pre zvieratá, nezabudli však ani na malé občerstvenie pre seba. Vyzbrojení vhodným oblečením, obuvou a dobrou náladou sme sa zoradili pred materskou školou. Vychádzkou nás sprevádzal „ADAMKO“, ktorého deti ráno počas hier a hrových činností obliekli primerane k ročnému obdobiu.

Cieľom našej vychádzky bolo zvládnuť terénne podmienky vychádzky na Bukovinu, zaujať pozitívny postoj k prírode, zvieratám, prakticky uplatniť nadobudnuté poznatky na základe zážitkového učenia.

Na určenom mieste deti rozvešali dobroty na stromy, kríky. Vtáčikom do donesených kŕmidiel nasypali semienka. Veľkú radosť mali z fotodokumentácie tejto akcie, na fotení ktorej sa podieľali aj samotné deti. Potom sme sa zahrali zábavné enviromentálne hry, ktoré spestrili náš pobyt v prírode.

Cesta do MŠ ubehla veľmi rýchlo, pozastavili sme sa len pri veľkom neporiadku a znečistení lesa plastovým odpadom. Nemôžeme nespomenúť tento negatívny zážitok......nedostatok snehu poskytuje aj takýto pohľad.

 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

 


Zápis detí do MŠ sa predlžuje do 30.04.2020.


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.