ZÁSTUPCOVIA DO RADY ŠKOLY PRI MŠ

Rada školy pri Materskej škole Turzovka - Šárky 463 na funkčné obdobie 2016 – 2020:

Meno a priezvisko Zástupca
Miroslava BADŽGOŇOVÁ zástupca rodičov
MUDr. Viera BELKOVÁ, zástupca primátora mesta delegovaný zástupca zriaďovateľa
JUDr. Martin BIRKA delegovaný zástupca zriaďovateľa
Bc. Eva BYTČANKOVÁ zástupca rodičov
Jarmila ČESTICKÁ zástupca pedagogických zamestnancov
Janka ČIČKOVÁ zástupca nepedagogických zamestnancov,
riaditeľ školského stravovacieho zariadenia
Anna ĎURINOVÁ zástupca pedagogických zamestnancov
Ing. Eva FEKETEOVÁ zástupca rodičov, podpredseda RŠ
Ing. Marián MASNICA, prednosta MsÚ Turzovka delegovaný zástupca zriaďovateľa, predseda RŠ
Ing. Martin MRAVEC delegovaný zástupca zriaďovateľa
Petra ŽIDEKOVÁ zástupca rodičov

 


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac NOVEMBER 2018 sa bude vyberať:


Pondelok - 12.11.2018
od 7.00 h. do 15,45 h.

Utorok - 13.11.2018
od 7.00 h. do 12,00 h.

Streda - 14.11.2018
od 7.00 h. do 14,30 h.

Štvrtok - 15.11.2018
od 7.00 h. do 15,45 h.

Piatok - 16.11.2018
od 7.00 h. do 12,00 h.


Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.