ZÁSTUPCOVIA DO RADY ŠKOLY PRI MŠ

Rada školy pri Materskej škole, Stred 431, Turzovka na funkčné obdobie 2016 – 2020:

Meno a priezvisko Zástupca
Miroslava BADŽGOŇOVÁ zástupca rodičov
MUDr. Viera BELKOVÁ, zástupca primátora mesta delegovaný zástupca zriaďovateľa
JUDr. Martin BIRKA delegovaný zástupca zriaďovateľa
Bc. Eva BYTČANKOVÁ zástupca rodičov
Jarmila ČESTICKÁ zástupca pedagogických zamestnancov
Janka ČIČKOVÁ zástupca nepedagogických zamestnancov,
riaditeľ školského stravovacieho zariadenia
Anna ĎURINOVÁ zástupca pedagogických zamestnancov
Ing. Eva FEKETEOVÁ zástupca rodičov, podpredseda RŠ
Ing. Marián MASNICA, prednosta MsÚ Turzovka delegovaný zástupca zriaďovateľa, predseda RŠ
Ing. Martin MRAVEC delegovaný zástupca zriaďovateľa
Petra ŽIDEKOVÁ zástupca rodičov

Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Poverená riadením MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac September 2019 sa bude vyberať:

Pondelok 09.09.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.

Utorok 10.09.2019
od 7.00 h. do 15.45 h.

Streda 11.09.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.Prosíme rodičov, ktorí ešte neuhradili stravné, aby tak urobili v uvedené termíny.


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.