Trieda č. 1

                                    Vyučujúce p. učiteľky: Zuzana Stopková, triedna učiteľka

                                                                           Bc. Stanislava Fojtíková

 

Veková kategória 2 - 3 ročné deti                                           

"USMIATE  SLNIEČKA":


    1.    Cesnek Jakub        
    2.    Čuboňová Klaudia    
    3.    Čupková Michaela        
    4.    Dávidová Alica    
    5.    Fuljer Lukáš    
    6.    Hadraba Benjamín        
    7.    Hadrabová Veronika        
    8.    Chochrunová Kristína
    9.    Janetková Alžbeta
    10.  Kašíková Sabína     
    11.   Kubiš Matias    
    12.   Maluniak Matej        
    13.   Mudrik Jozef    
    14.   Pavlišinová Eliška        
    15.   Perďoch Teo


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac FEBRUÁR 2019 sa bude vyberať:


Štvrtok - 07.02.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Piatok - 08.02.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Pondelok - 11.02.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Streda - 13.02.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Štvrtok - 14.02.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.
Dotácia bude poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.