Trieda č. 10

                         Vyučujúce p. učiteľky: Mária Giertlová, riaditeľka MŠ

                                                                 Eva Porvazníková, zástupkyňa riaditeľky

                                                              Alžbeta Štefanková, triedna učiteľka

                                                             

Veková kategória 5 - 6 ročné deti

"PRACOVITÍ  VRABČEKOVIA":

  
    1.     Čupka Samuel
    2.     Dorociaková Rebeka              
    3.     Gašpar Boris    
    4.     Gašperák Filip      
    5.     Hadrabová Barbora               
    6.     Hanzelová Monika      
    7.     Hlavačák Miroslav       
    8.    Chochrunová Viktória        
    9.     Iványi Alexander        
    10.   Kodejš Denis                
    11.    Madaj Jozef
    12.    Michalisko Marián        
    13.    Mudriková Miroslava                
    14.    Smažáková Jana                
    15.    Szlaurová Michaela        
    16.    Tala Matyáš        
    17.    Tala Tobiáš                
    18.    Vavrincová Beáta                
    19.    Zajac Michal                
    20.   Zemaník Dominik     


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac MÁJ 2019 sa bude vyberať:


Pondelok - 6.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Utorkok - 7.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Štvrtok - 9.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Piatok - 10.5.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Pondelok - 13.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.