Trieda č. 11

                                   Vyučujúce p. učiteľky: Bc. Lucia Konečná, triedna učiteľka

                                                                Zdenka Blažeková

                                                                

Veková kategória 5 - 6 ročné deti

"MÚDRE  SOVIČKY":

    
    1.     Badžgoňová Eliška        
    2.     Bogdánová Vanesa       
    3.     Bytčánková Alžbeta   
    4.     Cisárik Matúš
    5.     Čmelík Jozef      
    6.     Gaboš Jakub      
    7.     Hroš Vladimír      
    8.     Janeka Jakub       
    9.     Kameništiaková Sofia    
    10.   Krišicová Dominika                
    11.   Marec Viliam        
    12.   Rejdová Tamara                
    13.   Rovňaník Adam                
    14.   Surovka Peter        
    15.   Šporíková Barbora                
    16.   Voštináková Anna                
    17.   Závodník Adam                
    18.   Žideková Ema            
            
                
    Popoludní z Triedy č. 9:
            
    1.     Cisarik Sebastián                
    2.     Ježík Róbert            
    3.     Magát Dávid                
    4.     Staníková Zuzana                
    5.     Stuchlík Alex 


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac MÁJ 2019 sa bude vyberať:


Pondelok - 6.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Utorkok - 7.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Štvrtok - 9.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Piatok - 10.5.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Pondelok - 13.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.