Trieda č. 11

                                   Vyučujúce p. učiteľky: Bc. Lucia Konečná, triedna učiteľka

                                                                Zdenka Blažeková

                                                                

Veková kategória 5 - 6 ročné deti

"MÚDRE  SOVIČKY":

    
    1.     Badžgoňová Eliška        
    2.     Bogdánová Vanesa       
    3.     Bytčánková Alžbeta   
    4.     Cisárik Matúš
    5.     Čmelík Jozef      
    6.     Gaboš Jakub      
    7.     Hroš Vladimír      
    8.     Janeka Jakub       
    9.     Kameništiaková Sofia    
    10.   Krišicová Dominika                
    11.   Marec Viliam        
    12.   Rejdová Tamara                
    13.   Rovňaník Adam                
    14.   Surovka Peter        
    15.   Šporíková Barbora                
    16.   Voštináková Anna                
    17.   Závodník Adam                
    18.   Žideková Ema            
            
                
    Popoludní z Triedy č. 9:
            
    1.     Cisarik Sebastián                
    2.     Ježík Róbert            
    3.     Magát Dávid                
    4.     Staníková Zuzana                
    5.     Stuchlík Alex 


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Poverená riadením MŠ:
Eva Porvazníková
041/43 52 655


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.eu

 


Vedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/43 52 663


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.