Trieda č. 2

                        Vyučujúce p. učiteľky: Jarmila Čestická, triedna učiteľka
                                                            Eva Porvazníková, poverená riadením MŠ
                                                            Milada Strýčková

 

Veková kategória 3 - 4 ročné deti

"ZVEDAVÍ  ZAJKOVIA":


    1.     Červencová Júlia
    2.     Ďurina Damián
    3.     Horčičiaková Laura
    4.     Janešík Lukáš
    5.     Kaháková Lucia
    6.     Kubík Jakub
    7.     Lemešová Gréta
    8.     Ligačová Simona
    9.     Mičík Sebastián
    10.   Mičíková Sofia
    11.   Sabelová Júlia
    12.   Šmahajčíková Zara
    13.   Šuriková Vanesa
    14.   Timeková Timea
    15.   Zulbeharovič Matúš


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Poverená riadením MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac December 2019 sa bude vyberať:

Streda - 04.12.2019
od 7.00 h. do 15.45 h.

Štvrtok - 05.12.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.

Piatok - 06.12.2019
od 7.00 h. do 12.00 h.

Pondelok - 09.12.2019
od 7.00 h. do 15.45 h.

Utorok - 10.12.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.


Prosíme rodičov, aby na úhradu stravného dodržiavali uvedené termíny.


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.