Trieda č. 2

                        Vyučujúce p. učiteľky: Anna Holubčíková, triedna učiteľka

                                                               Jana Bernátová

 

Veková kategória 3 - 4 ročné deti

"ZVEDAVÍ  ZAJKOVIA":


    1.    Bobčík Adam        
    2.    Bosáková Sabina        
    3.    Bytčanková Ema
    4.    Čanecká Karolína        
    5.    Čopek Ján        
    6.    Fusková Vanesa        
    7.    Hadida Sebastián                
    8.    Hrušková Veronika                
    9.    Kameništiaková Sabína                
    10.  Kováčik Sebastián                
    11.   Michnica Peter        
    12.   Perďochová Ema                
    13.   Polák Lukas        
    14.   Stuchlík Tobias                
    15.   Tagaj Sebastián                
    16.   Zajacová Adela


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac DECEMBER 2018 sa bude vyberať:


Štvrtok - 06.12.2018
od 7.00 h. do 14,30 h.

Piatok - 07.12.2018
od 7.00 h. do 13,00 h.

Pondelok - 10.12.2018
od 7.00 h. do 15,45 h.

Utorok - 11.12.2018
od 7.00 h. do 12,00 h.

Streda - 12.12.2018
od 7.00 h. do 15,45 h.


Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.