Trieda č. 3

                                    Vyučujúce p. učiteľky: Zuzana Stopková, triedna učiteľka

                                                                          Bc. Stanislava Fojtíková

                                                    

Veková kategória 3 - 4 ročné deti

"VESELÉ  MOTÝLIKY":

       
    1.    Klára Bielčíková
    2.    Jakub Cesnek
    3.    Michaela Čupková
    4.    Alica Dávidová
    5.    Sofia Dičková
    6.    Kristína Chochrunová
    7.    Alžbeta Janetková
    8.    Matúš Janošec
    9.    Adam Korený
    10.    Filip Kovalík
    11.    Laura Kubačková
    12.    Matej Maluniak
    13.    Jozef Mudrik
    14.    Eliška Pavlišinová
    15.    Teo Perďoch
    16.    Peter Sapieta


Kontakt

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac Február 2020 sa bude vyberať:

Štvrtok - 06.02.2020
od 7.00 h. do 15.45 h.

Piatok - 07.02.2020
od 7.00 h. do 12.00 h.

Utorok - 11.02.2020
od 7.00 h. do 15.45 h.

Streda - 12.02.2020
od 7.00 h. do 14.30 h.

Štvrtok - 13.02.2020
od 7.00 h. do 14.30 h.


Prosíme rodičov, aby na úhradu stravného dodržiavali uvedené termíny.


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.