Trieda č. 4

                                    Vyučujúce p. učiteľky: Eva Kavalerová, triedna učiteľka

                                                                 Eva Fulierová

                                                                    

Veková kategória 4 - 5 ročné deti

"ŠTEBOTAVÉ  LASTOVIČKY":

        
    1.    Barčáková Lucia                
    2.    Ďurechová Lucia            
    3.    Filipovičová Lea            
    4.    Gabošová Kristína        
    5.    Gejdoš Jakub        
    6.    Horeličan Ján        
    7.    Jantošová Vanesa
    8.    Karlová Ria                
    9.    Michnicová Timea        
    10.   Perďoch Michal            
    11.   Sobčák Milan    
    12.   Stuchlík Samuel        
    13.   Šušková Simona
    14.   Tomaľová Lea                
    15.   Urbánková Terézia        
    16.   Velička Timotej    
    17.   Veličková Klára    
    18.   Vyšinský Oliver


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac MÁJ 2019 sa bude vyberať:


Pondelok - 6.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Utorkok - 7.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Štvrtok - 9.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Piatok - 10.5.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Pondelok - 13.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.