Trieda č. 5

                                    Vyučujúce p. učiteľky: Soňa Bielčiková, triedna učiteľka

                                                                    Jarmila Zimková

 

Veková kategória 4 - 5 ročné deti

"USILOVNÉ  VČIELKY":

     
    1.    Baranová Tamara                
    2.    Belko Tomáš    
    3.    Bogáňová Nina        
    4.    Filo Matias    
    5.    Chylík Samuel                
    6.    Jančíková Ela                
    7.    Kapusniak Lukáš    
    8.    Kopásková Rebeka        
    9.    Kulla Filip        
    10.  Kvašňovská Dorota        
    11.   Ligač Lukáš                
    12.   Lukáčová Simona                
    13.   Maléř Tomáš        
    14.   Maluniak Michal            
    15.   Pavlík Jakub            
    16.   Renčko Sebastián                
    17.   Špita Timotej                
    18.   Vajčner Damian                
    19.   Zatkuliak František 


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac MÁJ 2019 sa bude vyberať:


Pondelok - 6.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Utorkok - 7.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Štvrtok - 9.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Piatok - 10.5.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Pondelok - 13.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.