Trieda č. 5

                                    Vyučujúce p. učiteľky: Zdenka Blažeková, triedna učiteľka

                                                                    Renáta Jančíková

 

Veková kategória 4 - 5 ročné deti

"USILOVNÉ  VČIELKY":

     
    1.     Bitala Sebastián
    2.     Buchtová Amanda
    3.     Čuboňová Klaudia
    4.     Drndová Ema
    5.     Gajdičiarová Ema
    6.     Hadida Sebastián
    7.     Holubčík Filip
    8.     Hutyrová Ema
    9.     Janetka Maxim
    10.   Kotková Aneta
    11.   Kubala Matias
    12.   Magát Ľubomír
    13.   Majewska Sofia
    14.   Smrečková Nina
    15.   Strýček Ondrej
    16.   Špiriaková Valéria
    17.   Šubová Sofia
    18.   Vavricová Martina
    19.   Vojtek Branislav
    20.  Vráblik Marián


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/420 93 60
041/420 93 61Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

 

Poverená riadením MŠ:
Eva Porvazníková
041/420 93 60
0905 597 464


msturzovka@gmail.com
riaditelka@msturzovka.euVedúca školskej jedálne:
Janka Čičková
041/420 93 62

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac November 2019 sa bude vyberať:

Streda - 06.11.2019
od 7.00 h. do 15.45 h.

Štvrtok - 07.11.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.

Piatok - 08.11.2019
od 7.00 h. do 12.00 h.

Utorok - 12.11.2019
od 7.00 h. do 15.45 h.

Streda - 13.11.2019
od 7.00 h. do 14.30 h.


Prosíme rodičov, aby na úhradu stravného dodržiavali uvedené termíny.


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2019/2020
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.