Trieda č. 7

                                    Vyučujúce p. učiteľky: Anna Filová, triedna učiteľka

                                                                 Helena Blažeková

                                                                   

Veková kategória 5 - 6 ročné deti

"VESELÉ  LIENKY":

            
    1.     Belko Matúš
    2.     Bogdánová Jasmin            
    3.     Čagala Jakub    
    4.     Filová Rebeka
    5.     Golis Lukáš                
    6.     Jarabková Ella            
    7.     Krištof Matej                
    8.     Kubiš Andrej                
    9.     Maľovaníková Zara        
    10.   Matejová Veronika                
    11.    Mikolaj Patrik                
    12.    Paluch Ján                
    13.    Staník Rudolf                
    14.    Staníková Simona                
    15.    Stasinka Michal                
    16.    Špiriak Sebastián                
    17.    Timek Patrik        
    18.    Tkadlecová Kristína            
                            
                            
Popoludní - deti z triedy č. 9:
                    
    1.     Baláž Ľuboš                
    2.     Bórik Ondrej Alojz                
    3.     Drnda Jakub        
    4.     Gašparová Diana            
    5.     Mikula Ján    
    6.     Mucha Matej    
    7.     Kubuš Lukáš


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac MÁJ 2019 sa bude vyberať:


Pondelok - 6.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Utorkok - 7.5.2019
od 7.00 h. do 14,30 h.

Štvrtok - 9.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

Piatok - 10.5.2019
od 7.00 h. do 12,00 h.

Pondelok - 13.5.2019
od 7.00 h. do 15,45 h.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 €, je určená na obed a iné jedlo /doplnkové stravovanie: desiata a olovrant/.
V prípade vyššieho schváleného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ako je výška dotácie na stravu, zákonný  zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel /0,07 € a režijné náklady/.

Dotácia je poskytovaná od 01.01.2019 pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ.

Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.