Trieda č. 7

                                    Vyučujúce p. učiteľky: Anna Filová, triedna učiteľka

                                                                 Helena Blažeková

                                                                   

Veková kategória 5 - 6 ročné deti

"VESELÉ  LIENKY":

            
    1.     Belko Matúš
    2.     Bogdánová Jasmin            
    3.     Čagala Jakub    
    4.     Filová Rebeka
    5.     Golis Lukáš                
    6.     Jarabková Ella            
    7.     Krištof Matej                
    8.     Kubiš Andrej                
    9.     Maľovaníková Zara        
    10.   Matejová Veronika                
    11.    Mikolaj Patrik                
    12.    Paluch Ján                
    13.    Staník Rudolf                
    14.    Staníková Simona                
    15.    Stasinka Michal                
    16.    Špiriak Sebastián                
    17.    Timek Patrik        
    18.    Tkadlecová Kristína            
                            
                            
Popoludní - deti z triedy č. 9:
                    
    1.     Baláž Ľuboš                
    2.     Bórik Ondrej Alojz                
    3.     Drnda Jakub        
    4.     Gašparová Diana            
    5.     Mikula Ján    
    6.     Mucha Matej    
    7.     Kubuš Lukáš


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac DECEMBER 2018 sa bude vyberať:


Štvrtok - 06.12.2018
od 7.00 h. do 14,30 h.

Piatok - 07.12.2018
od 7.00 h. do 13,00 h.

Pondelok - 10.12.2018
od 7.00 h. do 15,45 h.

Utorok - 11.12.2018
od 7.00 h. do 12,00 h.

Streda - 12.12.2018
od 7.00 h. do 15,45 h.


Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.