Trieda č. 8

                                 Vyučujúce p. učiteľky: Renáta Jančíková, triedna učiteľka

                                                                 Stanislava Holubčíková

 

Veková kategória 3 - 4 ročné deti

"ZVEDAVÉ  VEVERIČKY":

    1.     Baják Matias                
    2.     Bitala Sebastián             
    3.     Drndová Ema        
    4.     Gajdičiarová Ema        
    5.     Holubčík Filip        
    6.     Hutyrová Ema                
    7.     Janetka Maxim        
    8.     Kubala Matias                
    9.     Magát Ľubomír                
    10.   Smrečková Nina                
    11.    Strýček Ondrej                
    12.    Špiriaková Valéria            
    13.    Šubová Sofia                
    14.    Vavricová Martina            
    15.    Vojtek Branislav                
    16.    Vráblik Marián


Kontakt

Materská škola

Stred 431
023 54 Turzovka


041/43 52 655
041/43 52 665Prevádzková doba:

Pondelok: 06.15 - 16.30
Utorok:      06.15 - 16.30
Streda:       06.15 - 16.30
Štvrtok:     06.15 - 16.30
Piatok:       06.15 - 16.30


KONTAKTY:

Riaditeľka:

Mária Giertlová
041/43 52 655

 msturzovka@gmail.com

riaditelka@msturzovka.eu
 

Zástupkyňa MŠ:

Eva Porvazníková
041/43 52 665

 

Učiteľky:

041/43 52 655
 

Vedúca školskej jedálne:

Janka Čičková
041/43 52 663

 

 

O Z N A M

Stravné na mesiac DECEMBER 2018 sa bude vyberať:


Štvrtok - 06.12.2018
od 7.00 h. do 14,30 h.

Piatok - 07.12.2018
od 7.00 h. do 13,00 h.

Pondelok - 10.12.2018
od 7.00 h. do 15,45 h.

Utorok - 11.12.2018
od 7.00 h. do 12,00 h.

Streda - 12.12.2018
od 7.00 h. do 15,45 h.


Žiadame rodičov, aby uvedené termíny na zaplatenie stravného dodržiavali!


Fotografie v sekci FOTOGALÉRIA

Vážení rodičia, milé deti,
v sekci FOTOGALÉRIA 2018/2019
sú pre vás pripravené
k zhliadnutiu fotografie detí za každú triedu.